Consequenties van ouderschapsverlof

Consequenties van ouderschapsverlof

Zijn er consequenties verbonden aan het opnemen van ouderschapsverlof? Heeft het bijvoorbeeld invloed op je inkomen of je pensioenregeling? En heb je na je verlof soms automatisch een blijvend recht op deeltijdwerk?

Tijdens het ouderschapsverlof blijft de arbeidsovereenkomst onveranderd in stand. Dit betekent onder meer dat je in principe je functie behoudt. De opbouw van zowel je aantal dienstjaren als je pensioenrechten loopt meestal gewoon door. Tijdens de verlofuren worden geen vakantierechten opgebouwd. Het aantal vakantiedagen hangt dus af van het aantal uren dat je hebt gewerkt.

Inkomen

Als het inkomen van een Ć©Ć©noudergezin door het opnemen van ouderschapsverlof onder het sociaal minimum daalt, ontstaat het recht op een aanvullende bijstandsuitkering. Van twee-oudergezinnen wordt verwacht dat beide verzorgers hun werkindeling zo afstemmen dat het gezinsinkomen niet onder het bestaansminimum daalt.

Pensioen

Pensioenregelingen zijn per sector en per bedrijf verschillend. Als je ouderschapsverlof wilt opnemen, doe je er verstandig aan vooraf bij je werkgever of pensioenfonds te informeren naar de eventuele gevolgen voor je pensioenopbouw en premiebetaling. Vraag vooral naar de gevolgen voor de nabestaanden, in geval van overlijden tijdens het ouderschapsverlof.

Deeltijdwerk

Ouderschapsverlof leidt niet automatisch tot een blijvend recht op deeltijdwerk. Dat doet de Wet Aanpassing Arbeidsduur (WAA), die met ingang van 1 juli 2000 in werking is getreden. Deze wet geeft je het recht een verzoek tot deeltijdarbeid in te dienen bij je werkgever.