Adoptieverlof

Adoptieverlof

Als je een kind adopteert heb je recht op maximaal 6 weken adoptieverlof. Hierbij maakt het niet uit of je Ć©Ć©n of meerdere kinderen tegelijk adopteert. Heb je een partner? Dan kun je allebei 6 weken verlof opnemen. In overleg met de werkgever kunnen deze uren verspreid opgenomen worden. Dit adoptieverlof mag ingaan vanaf 2 weken vĆ³Ć³r de adoptiedatum. Het verlof moet worden opgenomen binnen 26 weken nadat het kind in het gezin is opgenomen.

Aanvragen van adoptieverlof

Je meldt minimaal 3 weken van tevoren aan je werkgever wanneer je het verlof wilt laten beginnen. Als je zelf niet eerder op de hoogte was, kun je het ook korter van tevoren melden. Je dient het adoptieverlof binnen 26 weken op te nemen; vanaf 4 weken voor de komst tot 22 weken na de komst van je adoptiekind. Je geeft je werkgever een officieel document waaruit blijkt dat je een kind gaat adopteren of onlangs hebt geadopteerd. Dit kan zijn:

  • een verklaring van de bemiddelingsorganisatie
  • een uittreksel uit het bevolkingsregister
  • een verklaring van de Vreemdelingenpolitie

Inkomen en salaris

Tijdens het adoptieverlof ontvang je een uitkering ter hoogte van je salaris, net als bij regulier zwangerschapsverlof. De uitkering bedraagt maximaal 100% van het maximum dagloon. Je hebt ook recht op de uitkering als je contract afloopt en je binnen 10 weken het kind gaat adopteren. Je vraagt de uitkering aan via je werkgever bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Dit moet uiterlijk 2 weken voor de ingangsdatum van het verlof gebeuren, of 2 weken voor de datum waarop je de uitkering wilt laten ingaan.

Als zelfstandig ondernemer (ZZP’er) heb je helaas geen recht op een uitkering tijdens het adoptieverlof.

Ziekte en vakantie

Als je ziek bent tijdens het adoptieverlof dan loopt het verlof gewoon door. Maar je werkgever mag het adoptieverlof niet inhouden op je vakantiedagen.

Minder werken na de adoptie

Wil je na de adoptie tijdelijk minder werken? Dan kun je ouderschapsverlof opnemen. De bestaande arbeidsovereenkomst blijft tijdens het ouderschapsverlof van kracht. Je kunt ook minder uren gaan werken of je loopbaan onderbreken.

Pleegzorgverlof

Word je pleegouder? Ook dan heb je recht op adoptieverlof, alleen wordt dit pleegzorgverlof genoemd. Het kind moet dan wel bij je in huis wonen en zijn ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie. Daarnaast moet er een pleegcontract zijn, zoals bijvoorbeeld de officiƫle papieren van het bureau dat pleegkinderen plaatst. Kijk voor meer informatie op Rijksoverheid.nl.

Beeld: iStock.com