De voordelen van co-ouderschap

De voordelen van co-ouderschap

In Nederland groeien op dit moment ongeveer 27% van de kinderen die met een scheiding te maken hebben op in een co-ouderschap gezin. De groep is snel groeiende: in 2000 was dat 5% en in 2010 20%. Wat is co-ouderschap, wat zijn de voordelen en wat is er voor nodig om er een succes van te maken?

Wat is co-ouderschap?

Je spreekt over co-ouderschap bij een verdeling van 50%-50% of 60%-40%. Bij een regeling waar de kinderen om het weekend naar de andere ouder gaan, spreek je dus niet over co-ouderschap.

Wat zijn de voordelen van co-ouderschap?

Co-ouderschap geeft het kind de ruimte om:

  • zich aan beide ouders veilig te hechten.
  • op te groeien met een vader en een moeder als gelijkwaardige ouders.
  • waardevolle eigenschappen en normen en waarden van beide ouders te leren.

Voor de ouders geeft het de ruimte om:

  • een goede en veilige band met je kind op te bouwen.
  • zelf ook weer een leven op te bouwen. Als √©√©n van de ouders bijna volledig voor de kinderen moet zorgen, is het moeilijk om ook financieel weer op eigen benen te staan. Een belangrijk punt met de nieuwe alimentatieregels.
  • de mogelijkheid om een belangrijk deel uit te maken van het leven van je kind. Je weet wat er speelt bij je kind en je leert bijvoorbeeld de vriendjes en vriendinnetjes kennen.

Wat is nodig om co-ouderschap te laten slagen?

Voor een goed lopend co-ouderschap te kunnen vormen, is het belangrijk om:

  • een goede communicatie te hebben over de planning en opvoedvraagstukken.
  • vertrouwen in elkaar te hebben als ouder ( staat dus los van het vertrouwen hebben in elkaar als man/vrouw).
  • elkaar zien als mede-opvoeder.

Kinderen hebben een vader en een moeder nodig in hun leven en dan is co-ouderschap het hoogst haalbare voor een kind. Uit onderzoek is gebleken dat als ouders goed met elkaar omgaan, kinderen twee jaar na de scheiding net zo gelukkig zijn als kinderen die opgroeien met een vader en moeder onder één dak. Kinderen hebben dus meer last van de strijd tussen de ouders, dan van het wonen in twee huizen.

Het is heel begrijpelijk dat het voor ouders soms heel moeilijk is om de andere ouder echt alleen als ouder te zien en niet als de ex, die jou veel verdriet heeft gedaan. Lukt het niet om neutraal naar de andere ouder te kijken of er neutraal mee om te gaan? Zoek dan hulp bij bijvoorbeeld een scheidingscoach, zodat ook jullie kind zonder onnodige stress kan opgroeien.

Dit artikel is geschreven in samenwerking met relatie- en echtscheidingstherapeut Roos Boer van KernAanpak.

Beeld: iStock.com