Kwaliteit kinderopvang: jouw mening telt

Kwaliteit kinderopvang: jouw mening telt

Er gaat toch niets boven het belang van je kind? Het is daarom enorm belangrijk dat de kinderopvangorganisatie van je kind weet wat je van haar dienstverlening vindt. Deze kennis leidt tot verbetering. Met jouw mening en wensen kunnen kinder-opvangcentra zich nog beter inzetten voor kwaliteits-verbeteringen in de kinderopvang. Gaat je kind naar de opvang? Ga dan naar Kinderopvang.tevreden.nl, vertel wat je goed vindt en wat beter kan. In het belang van je kind. En alle kinderen!

Verantwoord kiezen

Als je op zoek bent naar een kinderopvang, kun je profiteren van de ervaringen van andere ouders. Op Kinderopvang.tevreden.nl kun je op plaatsnaam en locaties zoeken en waarderingen van andere ouders lezen. Je kunt daarbij letten op de dingen die jij belangrijk vindt: de faciliteiten, het pedagogisch beleid, de deskundigheid en vaardigheden van de leiding, flexibiliteit, kennismaking, informatieverstrekking …

De ervaringen van ouders worden uitgedrukt in cijfers en statistieken en die worden vergeleken met de landelijke gemiddelden. Handig!

Kinderopvang in Nederland

Hoe ziet de kwaliteit van de kinderopvang in Nederland eruit? Hier vind je de landelijke scores kinderopvang per jaar, onderverdeeld naar Dagopvang, Gastouderopvang en BSO.

Hoe doet de opvangorganisatie van jouw kind het? Op Kinderopvang.tevreden.nl kun je per organisatie aangeven hoe je de verschillende aspecten beoordeeld. Ook kun je zien of deze mening gedeeld wordt door andere ouders. Wanneer je op zoek bent naar een kinderopvangorganisatie voor je kind biedt Kinderopvang.tevreden.nl dé ideale index om te meten welke opvangorganisatie het beste wordt beoordeeld.

Inspectie kinderopvang Nederland

Ook de overheid houdt een oogje in het zeil als het gaat om de kwaliteit van de verschillende soorten kinderopvang. Peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, buitenschoolsopvang, gastouderbureaus en gastouders zijn zelf verantwoordelijk voor het leveren van kwalitatief goede kinderopvang. In opdracht van de gemeente voert de GGD inspecties uit, waarbij wordt beoordeeld of kindercentra aan de wettelijk gestelde eisen voldoen. De bevindingen worden verzameld in openbare inspectierapporten: jij kunt de inspectierapporten online bekijken.