Kinderopvangtoeslag: wanneer aanvragen en hoeveel krijg je?

Kinderopvangtoeslag: wanneer aanvragen en hoeveel krijg je?

Maak je gebruik van kinderopvang? Dan heb je recht op kinderopvangtoeslag. Voor deze toeslag kom je in aanmerking als je kind naar een geregistreerde instelling gaat. Dit is bedoeld voor de dagopvang van kinderen van 0 tot 4 jaar. En voor de buitenschoolse opvang voor kinderen op de basisschool.

Wanneer krijg je kinderopvangtoeslag?

De kinderopvangtoeslag krijg je als je kind naar de dagopvang gaat. Het gaat dan om:

Kinderopvang door familie of kennissen valt hier niet onder.

Kinderopvangtoeslag op tijd aanvragen

Kinderopvangtoeslag vraag je (eenmalig) binnen drie maanden na de maand waarin je kind voor het eerst naar de kinderopvang gaat aan. Wacht dus niet te lang met de aanvraag, dan loop je kinderopvangtoeslag mis.

Of je wel of geen recht hebt op kinderopvangtoeslag, is afhankelijk van verschillende factoren. Rijksoverheid geeft een duidelijk overzicht.

Hoogte kinderopvangtoeslag

De hoogte van de kinderopvangtoeslag is afhankelijk van verschillende factoren. Het gaat dan om:

  • het gezamenlijke inkomen van jou en je partner
  • het aantal uren per dag en het aantal dagen per week dat je gebruik maakt van kinderopvang
  • de uurprijs van de opvang
  • hoeveel van je kinderen gebruik maken van kinderopvang

Hoeveel kinderopvangtoeslag in 2023?

Door de kinderopvangtoeslag vallen de kosten aan kinderopvang lager uit. De maximum uurprijs voor de dagopvang bedraagt € 8,97. Voor de buitenschoolse opvang is dit € 7,72. Voor de gastouderopvang is dit € 6,73. Betaal je per uur meer voor de kinderopvang, dan krijg je geen vergoeding voor het bedrag boven dit tarief.

Het aantal opvanguren waarvoor je kinderopvangtoeslag kunt krijgen, wordt bepaald door het aantal uren dat je werkt. Werkt je toeslagpartner ook? Ga dan uit van de ouder die het minste aantal uren per jaar werkt.

Extra verhoging

Het kabinet heeft in december 2022 besloten om de maximum uurprijs voor kinderopvangkosten extra te verhogen. Daardoor krijgen ouders een hogere vergoeding via de kinderopvangtoeslag. Er wordt nog gekeken per wanneer deze extra verhoging voor 2023, met terugwerkende kracht, doorgevoerd kan worden. De maximale vergoedingen per uur worden:

  • dagopvang € 9,12
  • buitenschoolse opvang € 7,85
  • gastouderopvang € 6,85

Toeslag voor het tweede kind

Voor het eerste kind krijg je minder kinderopvangtoeslag. Het eerste kind is het kind met de meeste opvanguren, maximaal 230 uur per maand. Dat hoeft niet je oudste kind te zijn. Hoe hoger het inkomen van jou en je partner, hoe lager de vergoeding. Weten waar je recht op hebt? Kijk bij berekenuwrecht.nl.

Hoe vraag ik kinderopvangtoeslag aan?

Je hebt maximaal 3 maanden de tijd om de kinderopvangtoeslag over de afgelopen periode aan te vragen. De Belastingdienst keert de kinderopvangtoeslag uit. Via de Belastingdienst kun je kinderopvangtoeslag aanvragen: via Toeslagen.nl of via de Belastingtelefoon (0800 - 05 43). Kijk voor meer informatie op Rijksoverheid.nl.