Kinderopvangtoeslag: wanneer aanvragen en hoeveel krijg je?

Kinderopvangtoeslag: wanneer aanvragen en hoeveel krijg je?

Maak je gebruik van kinderopvang? Dan heb je recht op kinderopvangtoeslag. Kinderopvang kan een van de grootste kostenposten zijn voor werkende gezinnen. Met de kinderopvangtoeslag wordt het goedkoper en toegankelijker om de barrières te verlagen die sommige ouders ervan weerhouden om aan het werk te gaan. Honderdduizenden werkende ouders worden gesteund door het ontvangen van gratis kinderopvangtoeslag. Voor deze toeslag kom je in aanmerking als je kind naar een geregistreerde instelling gaat.

Wat is kinderopvangtoeslag?

Kinderopvangtoeslag is een financiële bijdrage van de overheid die ouders helpt bij het betalen van de kosten voor kinderopvang. Het is bedoeld om ouders te ondersteunen bij het combineren van werk en kinderopvang. Met kinderopvangtoeslag kunnen ouders een deel van de kosten van kinderopvang vergoed krijgen. Dit is bedoeld voor de dagopvang van kinderen van 0 tot 4 jaar en voor de buitenschoolse opvang (BSO) voor kinderen op de basisschool.

Soorten opvang

De kinderopvangtoeslag krijg je als je kind naar de dagopvang gaat. Het gaat dan om:

Kinderopvang door familie of kennissen valt hier niet onder.

Wanneer recht op kinderopvangtoeslag?

Om recht te hebben op kinderopvangtoeslag moeten ouders aan bepaalde voorwaarden voldoen. Hier zijn de belangrijkste criteria:

  • Werk, studie of inburgering. Ten minste één van de ouders is werkzaam, volgt een opleiding, is bezig met re-integratie of volgt een inburgeringscursus. Als beide ouders werken, studeren of inburgeren, hebben ze beiden recht op kinderopvangtoeslag.

  • Kinderopvangorganisatie. De kinderopvang waarvan gebruik wordt gemaakt, moet geregistreerd zijn in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Dit zijn reguliere kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, gastouderopvang en peuterspeelzalen.

  • Uren kinderopvang. Het aantal uren kinderopvang waarvoor toeslag wordt aangevraagd, moet overeenkomen met het aantal gewerkte uren, het aantal uren dat wordt besteed aan studie, re-integratie of inburgering, of een combinatie hiervan.

  • Eigen bijdrage. Ouders betalen een eigen bijdrage op basis van hun inkomen en het aantal kinderen dat naar de kinderopvang gaat. De hoogte van de toeslag wordt bepaald aan de hand van het gezinsinkomen, het aantal kinderen en het aantal opvanguren.

Wanneer kinderopvangtoeslag aanvragen?

Kinderopvangtoeslag vraag je (eenmalig) binnen drie maanden na de maand waarin je kind voor het eerst naar de kinderopvang gaat aan. Wacht dus niet te lang met de aanvraag, dan loop je kinderopvangtoeslag mis. Je kunt kinderopvangtoeslag aanvragen via de website van de Belastingdienst. Daar vind je het aanvraagformulier en aanvullende informatie over de documenten en gegevens die je moet verstrekken. Of je wel of geen recht hebt op kinderopvangtoeslag, is afhankelijk van verschillende factoren. Op Rijksoverheid.nl vind je een duidelijk overzicht.

Hoogte kinderopvangtoeslag

De hoogte van de kinderopvangtoeslag is afhankelijk van verschillende factoren. Het gaat dan om:

  • het gezamenlijke inkomen van jou en je partner
  • het aantal uren per dag en het aantal dagen per week dat je gebruik maakt van kinderopvang
  • de uurprijs van de opvang
  • hoeveel van je kinderen gebruik maken van kinderopvang

Hoeveel kinderopvangtoeslag in 2024?

Door de kinderopvangtoeslag vallen de kosten aan kinderopvang lager uit. De maximum uurprijs voor de dagopvang bedraagt:

Maximaal te vergoeden uurprijs kinderopvangtoeslag2024
Buitenschoolse opvang€ 8,30
Dagopvang (kinderdagverblijf, crèche, peuterschool)€ 9,65
Gastouderopvang€ 7,24

Betaal je per uur meer voor de kinderopvang, dan krijg je geen vergoeding voor het bedrag boven dit tarief.

Het aantal opvanguren waarvoor je kinderopvangtoeslag kunt krijgen, wordt bepaald door het aantal uren dat je werkt. Werkt je toeslagpartner ook? Ga dan uit van de ouder die het minste aantal uren per jaar werkt.

Om een idee te geven van de hoogte van de kinderopvangtoeslag, hanteert de Belastingdienst een rekenhulp op hun website. Met behulp van deze rekenhulp kunnen ouders een schatting maken van de toeslag die zij kunnen ontvangen. Het invullen van gegevens zoals het gezinsinkomen, het aantal kinderen en het aantal opvanguren zal resulteren in een geschat bedrag aan kinderopvangtoeslag.

Toeslag voor het tweede kind

Voor het eerste kind krijg je minder kinderopvangtoeslag. Het eerste kind is het kind met de meeste opvanguren, maximaal 230 uur per maand. Dat hoeft niet je oudste kind te zijn. Hoe hoger het inkomen van jou en je partner, hoe lager de vergoeding. Weten waar je recht op hebt? Kijk bij berekenuwrecht.nl.

Wanneer wordt kinderopvangtoeslag uitbetaald

Kinderopvangtoeslag wordt in de regel maandelijks uitbetaald. De exacte datum van de uitbetaling kan variëren, afhankelijk van verschillende factoren, zoals de verwerkingssnelheid van de Belastingdienst en de bank waarbij je bent aangesloten.

Over het algemeen geldt dat de toeslag rond de 20e van elke maand wordt overgemaakt op je bankrekening. Het kan echter enkele dagen duren voordat het bedrag daadwerkelijk op je rekening verschijnt, afhankelijk van de verwerkingstijd van je bank.

Het is belangrijk om te weten dat de kinderopvangtoeslag in maandelijkse termijnen wordt uitbetaald op basis van een geschat recht. Dit betekent dat het bedrag is gebaseerd op je verwachte inkomen en het aantal opvanguren dat je hebt doorgegeven bij de aanvraag. Aan het einde van het jaar wordt je daadwerkelijke recht op kinderopvangtoeslag definitief vastgesteld op basis van je werkelijke inkomen. Dit kan leiden tot een nabetaling of een terugbetaling, afhankelijk van eventuele verschillen tussen het geschatte en werkelijke inkomen.

Stopzetten of aanpassen kinderopvangtoeslag

Als er wijzigingen zijn in je situatie die van invloed kunnen zijn op de kinderopvangtoeslag, zoals veranderingen in inkomen, gezinssamenstelling of het aantal opvanguren, dien dan direct een wijziging in bij de Belastingdienst. Dit zorgt ervoor dat je toeslag altijd up-to-date is en voorkomt mogelijke terugbetalingen of onjuiste toeslagberekeningen. Je kunt wijzigingen via de website doorgeven of via de Toeslagen app. Met de app kan iedereen die toeslagen ontvangt hun gegevens controleren en wijzigen. Dus ook als je kindgebonden budget, huurtoeslag of zorgtoeslag ontvangt.

De app Toeslagen downloaden? Dat doe je in de Apple App Store en Google Play Store

Beeld: iStock.com