Kinderdagverblijf

Kinderdagverblijf

Je hebt gekozen om je baby te laten opvangen op een kinderdagverblijf. Maar waar let je op bij het kiezen van een crèche?

Flexibele opvang

Sommige dagverblijven bieden vervroegde en verlengde openingstijden aan. Handig als je bijvoorbeeld niet in staat bent om je kind voor 18.00 uur op te halen.

Heb je ploegendiensten? Er zijn ook kinderdagverblijven die de mogelijkheid bieden om een vast aantal dagdelen per week flexibel in te vullen. Bijvoorbeeld de ene week van maandag tot en met woensdag, de andere week van woensdag tot en met vrijdag.

24-uurs opvang

Steeds meer kinderdagverblijven, vooral in grotere steden, bieden 24-uurs opvang. Je kind kan, indien je dit wenst, op het kinderdagverblijf de nacht of het weekend doorbrengen. Opvang is 24 uur per dag mogelijk, zeven dagen per week en vaak ook op feestdagen. Kinderdagverblijven met 24-uursopvang hebben voor de nacht vaak vaste haal- en brengtijden om de rust van de andere baby’s zo min mogelijk te verstoren. Bijvoorbeeld brengen voor 6.30 uur en halen voor 22.00 uur.

Groepssamenstelling

Op het kinderdagverblijf brengt je baby een groot deel van de dag in een vaste groep door. Dit zorgt voor stabiliteit. Het zien van steeds dezelfde leidsters en kinderen geeft je baby een veilig gevoel en biedt hem houvast. De groepssamenstelling kan variëren. Er zijn kinderdagverblijven met groepen met kinderen met vrijwel dezelfde leeftijd (horizontale groep) en crèches met groepen waar kinderen van 0 tot 4 jaar door elkaar heen zitten (verticale groep).

Opendeurenbeleid

Steeds meer kinderdagverblijven hanteren tegenwoordig een opendeurenbeleid. Dat betekent dat er mogelijkheden zijn om buiten de groepsruimtes te spelen. Dit is voor veel kinderen een extra uitdaging en bevordert hun zelfstandigheid. Toch blijft het verblijf in de groep ook belangrijk, met name voor de sociale ontwikkeling. In een groep leert je kind rekening houden met anderen, conflicten op te lossen en elkaar te helpen.

Hoe kies je de juiste kinderopvang?

Kijk goed naar je kind. Wanneer heeft hij het naar zijn zin en is hij in zijn element? Is hij verlegen of juist niet? Je kunt ook een bepaalde keuze maken juist om bepaald gedrag dat je bij je kind mist te stimuleren. Vindt hij het lastig om met andere kinderen te spelen?

Kijk verder ook goed naar je eigen voorkeur. Daar waar jij je goed bij voelt, daarbij voelt je kind zich vaak ook goed. Als jij moeite hebt om je kind ergens te brengen, dan merk je vanzelf dat je kleine dit aanvoelt en het er ook moeilijk mee heeft. Doe er zo gewoon mogelijk over, dan doet je kind dat ook.