Buitenschoolse opvang

Buitenschoolse opvang

Je kind naar school! Een nieuwe fase met een heel andere dagindeling dan voorheen. Je kind krijgt voor het eerst te maken met het verschil tussen verplichte uren en vrije tijd. Niet elke ouder is ook in staat om altijd buiten schooltijd aanwezig te zijn. Daarvoor bestaat de zogenaamde Buitenschoolse opvang (BSO). Voor, tussen en na schooltijd zorgt een professionele organisatie voor je kind.

Sinds enkele jaren behoort de basisschool voor-, na- en tussenschoolse opvang aan te bieden, bedoeld voor kinderen tussen de 4 en 12 jaar. Het schoolbestuur is hiervoor verantwoordelijk. De opvang wordt georganiseerd door een professionele kinderopvangorganisatie of in de vorm van een Brede School, waarbij activiteiten met toezicht worden aangeboden.

BSO is bedoeld als vrije tijd en biedt mogelijkheden om te ontspannen. De kinderen worden daar zelf ook bij betrokken: wat willen ze doen, in overleg met de leiding? Er wordt een huiselijke sfeer gecreƫerd, waar kinderen zich veilig en prettig voelen. De leiding behoort ook activiteiten aan te bieden, al dan niet met een thema.

Voorschoolse opvang (VSO)

Ouders hebben te maken met vroege werktijden en files. Voorschoolse opvang is dan een uitkomst. De kinderen komen na het ontbijt naar de opvang of ontbijten samen op het kinderverblijf. Zo beginnen ouders en kinderen de dag ontspannen en gezellig. Meestal is er VSO vanaf 7.30 uur.

Tussenschoolse opvang (TSO)

Waar voorheen de school al dan niet met behulp van ouders , stagiaires of leerkrachten de opvang tussen de middag organiseerde, is ook dit inmiddels bij de meeste scholen geprofessionaliseerd. Vaak nog wel op school zelf - heen en weer lopen naar een andere locatie is immers wat krap qua tijd - maar wel onder de hoede van de kinderopvangorganisatie die een samenwerking met de basisschool is aangegaan. In sommige gevallen is er nog altijd een speciaal comitƩ van vrijwilligers/ouders die de (eigen) kinderen opvangen.

Naschoolse opvang en opvang tijdens vakanties

De naschoolse opvang sluit altijd aan op de schooltijden van de kinderen. In de schoolvakanties kunnen kinderen gewoon op dezelfde dagen als in de schoolweken komen, maar dan gedurende de hele dag. Wij maken er voor de kinderen een echte vakantie van. Samen worden de activiteiten in vakantiesfeer bedacht. Zo komt iedereen aan zijn trekken. Een jaarthema is de leidraad voor de programmaonderdelen, van muziek maken tot uitstapjes naar theater, dierentuin of kinderboerderij.

Kinderen veilig naar de opvang

Bij de BSO komen meestal kinderen vanuit verschillende basisscholen in de omgeving. Medewerkers onderhouden contact met de leerkrachten van de kinderen over het van school halen. Meestal worden de kinderen ook gehaald, zodat de veiligheid is gegarandeerd. Ligt de school niet op loopafstand van de BSO-locatie, dan kan er taxivervoer worden geregeld. Uiteraard worden de kosten wel in rekening gebracht, maar ook dat is meegenomen in de Wet Kinderopvang.

Te weinig kinderen voor de voorschoolse opvang?

Als er weinig leerlingen op een school gebruik willen maken van voorschoolse opvang, is de kans groot dat een kinderopvangorganisatie het onrendabel vindt om voor deze paar leerlingen voorschoolse opvang te bieden. Wanneer er op meerdere basisscholen enkele leerlingen zijn voor de voorschoolse opvang, kunnen deze scholen samenwerken, om zo tot een ‘rendabele’ groep leerlingen te komen. Er moeten in dat geval afspraken worden gemaakt met de betreffende kinderopvangorganisatie over het vervoer van de locatie voor voorschoolse opvang naar de betreffende basisscholen. Wanneer voorschoolse opvang geboden wordt door een kinderopvangorganisatie dan kun je onder voorwaarden een tegemoetkoming in de kosten krijgen via de Belastingdienst.

Beeld: iStock.com