Scheiding en kinderalimentatie

Scheiding en kinderalimentatie

De zorg voor je kind draag je samen, ook als je uit elkaar bent. Na een scheiding blijven beide ouders financieel verantwoordelijk; de niet-verzorgende ouder moet meebetalen aan kost en inwoning van het kind, maar ook aan onderwijs, hobbyā€™s en de sportvereniging. De alimentatieverplichting duurt tot je kind 21 jaar is.

Samen met Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting)

Berekenen kinderalimentatie

Je kunt samen afspreken wie de kinderalimentatie gaat betalen en hoe hoog het bedrag zal zijn. Een mediator of advocaat kan hierbij helpen. Bij de berekening van de kinderalimentatie wordt onder meer rekening gehouden met de draagkracht van de alimentatieplichtige ex-partner. De exacte berekening van de kinderalimentatie is complex en kan daarom het best door een deskundige worden uitgevoerd. Je weet dan zeker dat de hoogte van het bedrag volgens de norm is.

Ouderschapsplan

Wanneer je getrouwd was, moet je de afspraken over kinderalimentatie opnemen in het ouderschapsplan. Scheidende ouders zijn door de invoering van de Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding verplicht een ouderschapsplan te maken. Het ouderschapsplan maakt deel uit van het verzoekschrift tot echtscheiding. Maar ook als je niet getrouwd bent is het slim om afspraken schriftelijk vast te leggen.

Een rechter zal het ouderschapsplan beoordelen. Er is een kans dat hij ook de hoogte van de kinderalimentatie toetst. Hij kan bijvoorbeeld een hoger bedrag voorstellen omdat hij vindt dat jullie kind van het afgesproken bedrag onmogelijk kan worden onderhouden.

Indexering

Ieder jaar worden de alimentatiebedragen aangepast door de minister van Justitie. De door de rechter of bij overeenkomst vastgestelde alimentatiebedragen worden jaarlijks met ingang van 1 januari aangepast volgens het loonindexcijfer. Dit geldt alleen voor scheidingen die in Nederland of volgens Nederlands recht zijn uitgesproken.

Bemiddeling

Als jij en je ex-partner problemen hebben met de betaling van de kinderalimentatie, kunnen jullie de hulp inroepen van het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO). Je kunt bijvoorbeeld een beroep doen op het LBIO als je partner niet (op tijd) betaalt. Let er wel op dat de betaalachterstand niet ouder is dan 6 maanden.

Meer informatie

De site Wijzeruitelkaar.nl van Raad voor Rechtsbijstand biedt onafhankelijke informatie voor mensen die aan scheiden denken, in scheiding liggen of al gescheiden zijn.

Beeld: iStock.com