Kindgebonden budget: wanneer heb je hier recht op?

Kindgebonden budget: wanneer heb je hier recht op?

Het kindgebonden budget (KGB) is een bijdrage in de kosten voor je kind(eren) jonger dan 18 jaar. Dit komt bovenop de kinderbijslag. Het kindgebonden budget is afhankelijk van jullie gezamenlijke bruto gezinsinkomen.

Voorwaarden kindgebonden budget

 • Je hebt 1 of meer kinderen jonger dan 18 jaar
 • Jij (of de andere ouder) ontvangt kinderbijslag
 • Het gezamenlijke inkomen van jezelf en eventuele partner is niet te hoog. Dit is afhankelijk van het aantal kinderen dat je hebt
 • Het gezamenlijke vermogen (spaargeld, beleggingen) is niet te hoog
 • Je hebt een Nederlandse nationaliteit of verblijfsvergunning

Hoogte kindgebonden budget 2022

Het kindgebonden budget is ook afhankelijk van het aantal kinderen in je huishouden. De bedragen per 1 januari 2022 worden geïndexeerd met het prijsindexcijfer.

 • Gezin met 1 kind: maximaal € 1.200 per jaar.
 • Gezin met 2 kinderen: maximaal € 2.220 per jaar.
 • Gezin met 3 kinderen: maximaal € 3.144 per jaar.
 • Voor het vierde en ieder volgend kind: € 4.056 per jaar
 • Alleenstaande ouder: € 3.240 per jaar.

Veranderingen per 2023

Het kabinet verhoogt het kindgebonden budget in 2023 aanzienlijk. Een overzicht.

 • Het kindgebonden budget is voor een gezin met één kind maximaal € 1.653 Voor gezinnen met twee kinderen maximaal € 3.185
 • Voor gezinnen met drie of meer kinderen maximaal € 4.717 per jaar
 • Een gezin met 4 kinderen (ieder extra kind + € 1532,-) mag rekenen op maximaal € 6.249
 • Ben je alleenstaand, dan komt er € 3.848 bovenop de genoemde bedragen

Proefberekening maken

Op de site van de Belastingdienst kun je een proefberekening maken. Je weet dan direct of je voor het kindgebonden budget in aanmerking komt en hoe hoog dat ongeveer is.

Naast het kindgebonden budget, zijn er meer toeslagen waar je eventueel aanspraak op kunt maken. Rijksoverheid heeft een handige checklist, waarin je precies ziet waar je wel of geen recht op hebt.