Kindgebonden budget: wanneer heb je hier recht op?

Kindgebonden budget: wanneer heb je hier recht op?

Het kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor je kind(eren) tot 18 jaar. Je hebt hier recht op als het inkomen van jou en dat van je partner niet te hoog is. Je hoeft het kindgebonden budget meestal niet zelf aan te vragen. In 2024 gaat het kindgebonden budget omhoog. Lees in dit artikel alles over het kindgebonden budget, wanneer je er recht op hebt en hoe je de hoogte kunt berekenen.

Wie heeft er recht op het kindgebonden budget

Het kindgebonden budget (KGB) is een extra tegemoetkoming in de kosten voor je kinderen naast de kinderbijslag. Je hebt recht op het kindgebonden budget als je aan de onderstaande voorwaarden voldoet:

  • Je hebt 1 of meer kinderen jonger dan 18 jaar.
  • Jij (of de andere ouder) ontvangt kinderbijslag.
  • Het gezamenlijke inkomen van jezelf en eventuele partner is niet te hoog. Dit is afhankelijk van het aantal kinderen dat je hebt.
  • Het gezamenlijke vermogen (spaargeld, beleggingen) is niet te hoog.
  • Je hebt een Nederlandse nationaliteit of verblijfsvergunning.

Kindgebonden budget in 2024

Het kindgebonden budget is in 2023 omhoog gegaan en nogmaals in 2024. Het leven is een stuk duurder geworden en deze verhoging is om gezinnen extra te ondersteunen. Het kindgebonden budget per kind wordt meer en als alleenstaande ouder krijg je een extra verhoging.

Veranderingen per 2024

Het kabinet verhoogt opnieuw het kindgebonden budget in 2024. Een overzicht.

  • Het kindgebonden budget gaat omhoog. Het kabinet verhoogt het kindgebonden budget voor je eerste kind met maximaal ā‚¬ 750 per jaar. Voor je tweede kind krijg je maximaal ā‚¬ 883 extra. Heb je meer dan twee kinderen, dan krijg je dat bedrag ook.
  • Vanaf het derde kind gaat het extra omhoog.
  • Het extra bedrag voor alleenstaande ouders stijgt.
  • De inkomensgrens voor het kindgebonden budget gaat omhoog.

Waarom krijg ik kindgebonden budget?

Als je kinderbijslag, of een andere toeslag, ontvangt dan krijg je meestal vanzelf ook het kindgebonden budget als je daar recht op hebt. Het kan dan gebeuren dat je ineens kindgebonden budget krijgt, terwijl je dat eerder niet kreeg. Krijg je geen kindgebonden budget en denk je hier wel recht op te hebben? Controleer het bij de Belastingdienst en vraag kindgebonden budget aan via Mijn toeslagen als je er recht op hebt.

Ik krijg ineens kindgebonden budget, hoe kan dat?

De Belastingdienst is bezig om iedereen die van 2013 tot en met 2020 geen kindgebonden budget heeft gekregen terwijl die daar wel recht op had, deze alsnog uit te betalen. Daarom kan het zijn dat je ineens kindgebonden budget nabetaald krijgt over deze jaren.

Proefberekening maken

Op de site van de Belastingdienst kun je een proefberekening maken. Je weet dan direct of je voor het kindgebonden budget in aanmerking komt en hoe hoog dat ongeveer is.

Naast het kindgebonden budget, zijn er meer toeslagen waar je eventueel aanspraak op kunt maken. Rijksoverheid heeft een handige checklist, waarin je precies ziet waar je wel of geen recht op hebt.

Bron: Rijksoverheid.nl

Beeld: iStock.com