Kindgebonden budget: wanneer heb je hier recht op?

Kindgebonden budget: wanneer heb je hier recht op?

Het kindgebonden budget (KGB) is een bijdrage in de kosten voor je kind(eren) jonger dan 18 jaar. Dit komt bovenop de kinderbijslag. Het kindgebonden budget is afhankelijk van jullie gezamenlijke bruto gezinsinkomen.

Voorwaarden kindgebonden budget

  • Je hebt 1 of meer kinderen jonger dan 18 jaar
  • Jij (of de andere ouder) ontvangt kinderbijslag
  • Het gezamenlijke inkomen van jezelf en eventuele partner is niet te hoog. Dit is afhankelijk van het aantal kinderen dat je hebt
  • Het gezamenlijke vermogen (spaargeld, beleggingen) is niet te hoog
  • Je hebt een Nederlandse nationaliteit of verblijfsvergunning

Hoogte kindgebonden budget

Het kindgebonden budget is ook afhankelijk van het aantal kinderen in je huishouden. De bedragen per 1 januari 2022 worden geïndexeerd met het prijsindexcijfer.

Gezin met 1 kind: maximaal € 1.200 per jaar.
Gezin met 2 kinderen: maximaal € 2.220 per jaar.
Gezin met 3 kinderen: maximaal € 3.144 per jaar.
Voor het vierde en ieder volgend kind: € 4.056 per jaar
Alleenstaande ouder: € 3.240 per jaar.

Op de site van de Belastingdienst kun je een proefberekening maken. Je weet dan direct of je voor het kindgebonden budget in aanmerking komt en hoe hoog dat ongeveer is.

Naast het kindgebonden budget, zijn er meer toeslagen waar je eventueel aanspraak op kunt maken. Rijksoverheid heeft een handige checklist, waarin je precies ziet waar je wel of geen recht op hebt.