Kinderbijslag aanvragen: zoveel krijg je in 2024

Kinderbijslag aanvragen: zoveel krijg je in 2024

Iedereen die in Nederland woont of werkt en kinderen verzorgt heeft ook in 2024 recht op kinderbijslag. Op hoeveel kinderbijslag je recht hebt, is afhankelijk van het aantal kinderen dat je hebt en van de leeftijd van je kinderen. Je krijgt kinderbijslag voor je thuiswonende kind(eren) en voor stief- en pleegkinderen onder de 18 jaar. Voor pleegkinderen vervalt het recht op kinderbijslag als je een pleegvergoeding ontvangt.

Hoeveel kinderbijslag krijg je per kind in 2024?

De hoogte van de kinderbijslag wordt aangepast op basis van de inflatie. Hoeveel je krijgt hangt af van de leeftijd van je kind, het maakt voor de kinderbijslag niet uit hoe hoog je inkomen is. Onderstaande bedragen gelden voor 2024.

Leeftijd kindBedrag
0 t/m 5 jaar€ 279,49
6 t/m 11 jaar€ 339,38
12 t/m 17 jaar€ 399,27

De cijfers kunnen elk half jaar worden aangepast. Kijk voor de meest recente bedragen op de site van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Hoe kan ik kinderbijslag aanvragen?

Je kunt kinderbijslag aanvragen via de Sociale Verzekeringsbank. Wanneer je je kind gaat aangeven bij de gemeente wordt dit automatisch doorgegeven aan het SVB. Je krijgt dan vervolgens 2 tot 4 weken na de aangifte van de SVB een brief. Hierin staat precies beschreven hoe je de kinderbijslag kunt aanvragen. Je kunt de kinderbijslag dan aanvragen op de website van de SVB.

Als je na je eerste kind nog een kind krijgt dan hoef je niets te doen. Wanneer je je kind gaat aangeven bij de gemeente wordt dit doorgegeven bij het SVB. De SVB past de kinderbijslag automatisch voor je aan. Je krijgt een brief waarin het nieuwe bedrag staat.

Wanneer krijg je kinderbijslag?

De aanvraag voor kinderbijslag wordt dus direct ingang gezet wanneer je je kind bij de gemeente aangeeft. Dit wordt per kwartaal uitbetaald, dus in de eerste week van januari, april, juli en oktober. Wanneer je voor het eerst kinderbijslag ontvangt hangt af van wanneer je kind geboren is. Dit kun je met de geboortedatum berekenen op de website van de SVB

Houd er rekening mee dat kinderbijslag altijd achteraf wordt betaald. Als je pas een baby hebt gekregen, ontvang je het eerste bedrag pas na afloop van het volledige kwartaal. Dus ná het kwartaal, waarin je kind is geboren. Dus als je een kind hebt gekregen op 16 februari (eerste kwartaal), dan heb je pas recht op kinderbijslag over de maanden april tot juni (tweede kwartaal). Dat bedrag krijg je pas na afloop van het tweede kwartaal, dus in juli, uitbetaald.

Er zijn enkele uitzondering wanneer je de geboorte van je kind zelf moet doorgeven aan de SVB, dit is wanneer:

  • Je kind niet in Nederland is geboren
  • Je in het buitenland woont
  • Je niet binnen 1 maand na de geboorte van je kind bij de gemeente aangifte doet van de geboorte
  • Bij immigratie of adoptie

Wijzigingen doorgeven

Als je je niet aan de regels houdt bij sociale uitkeringen krijg je een boete. Dit geldt ook voor de kinderbijslag. Je krijgt een boete als je een wijziging niet of niet op tijd hebt doorgegeven aan de SVB. Verandert er iets in jouw persoonlijke situatie? Geef dit binnen 4 weken door.

Naast kinderbijslag, kan het zijn dat je ook recht hebt op andere toeslagen. Rijksoverheid heeft een handige checklist waarin je precies kunt zien op welke regelingen jij aanspraak kunt maken.

Dubbele kinderbijslag aanvragen

Wanneer je kind veel zorg nodig heeft en het thuis woont kun je dubbele kinderbijslag aanvragen. Via het CIZ wordt bepaald of je hier recht op hebt. CIZ is het Centrum indicatiestelling Zorg. CIZ bekijkt of iemand zorg kan krijgen vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Dit is mogelijk wanneer je kind ouders is dan 3 jaar en jonger dan 18 jaar. Lees meer over dubbele kinderbijslag aanvragen.

Wie krijgt kinderbijslag: vader of moeder?

Beide ouders hebben recht op kinderbijslag, maar éen ouder mag het ontvangen. Wanneer de ouders uit elkaar gaan zal het worden uitgekeerd aan de ouder waar het kind is ingeschreven. Als jullie kiezen voor co-ouderschap en de kinderen dus evenveel tijd bij jullie beiden doorbrengen, kan je de kinderbijslag door twee laten delen door de Sociale Verzekeringsbank.

Naast kinderbijslag, kan het zijn dat je ook recht hebt op andere toeslagen. Rijksoverheid heeft een handige checklist waarin je precies kunt zien op welke regelingen jij aanspraak kunt maken.

Beeld: iStock.com