Financiën 2024: dit verandert er voor jouw gezin

Financiën 2024: dit verandert er voor jouw gezin

Een gezin onderhouden is duur genoeg. Daarom wil je graag weten wat er op financieel gebied verandert in 2024. Wat zijn de nieuwe bedragen als het gaat om toeslagen, belastingen en kinderbijslag? Hoe ziet de koopkracht eruit voor gezinnen? En hoe zit het met de energierekening?

Veranderingen 2024 in het kort

Hogere huurtoeslag, hogere kinderbijslag, hogere uitkeringen, AOW, meer mensen die recht hebben op kindgebonden budget en toeslagen. Maar de energietoeslag voor financieel kwetsbare huishoudens verdwijnt. Dat zijn in het kort de plannen van het kabinet.

Koopkracht en prijsstijging

De laatste inschatting van het Centraal Planbureau is dat de prijzen in 2024 met gemiddeld 3,9 procent zullen stijgen. De accijns op brandstof blijft bevroren, dus hetzelfde als in 2023.

Toeslagen

Als gezin kun je gebruikmaken van een aantal toeslagen. Denk aan kindgebonden budget en de kinderopvangtoeslag. Mogelijk heb je ook recht op huurtoeslag en zorgtoeslag.

Kinderbijslag

Zie hieronder de hoogte van de kinderbijslag in 2024. De kinderbijslag wordt per kwartaal uitbetaald, dus in januari, april, juli en oktober.

Leeftijd kindBedrag
0 t/m 5 jaar€ 276,77
6 t/m 11 jaar€ 336,07
12 t/m 17 jaar€ 395,38

Kindgebonden budget

Het kabinet verhoogt het kindgebonden budget in 2024 opnieuw.

  • Het maximum bedrag voor het eerste kind wordt met € 750 per jaar verhoogd
  • Het maximum bedrag voor het tweede en volgende kind wordt met € 883 per jaar verhoogd
  • Het bedrag voor alleenstaande ouders wordt met € 619 per jaar verhoogd

Kinderopvangtoeslag

De maximum uurprijs is het bedrag waarover je als ouder(s) maximaal een vergoeding kan krijgen voor de kosten van kinderopvang. De maximum uurprijs verschilt per opvangsoort: dagopvang, bso of gastouderopvang. Rekent jouw kinderopvang een hoger uurtarief dan de genoemde maximale bedragen? Dan betaal je het deel boven het maximale tarief zelf. Rekent jouw kinderopvangorganisatie een lager tarief dan de hieronder genoemde maximale bedragen? Dan wordt dat lagere tarief gebruikt voor de berekening van de kinderopvangtoeslag.

Maximale uurprijs 2024

  • Dagopvang € 10,25
  • Bso (vso en nso) € 9,12
  • Gastouderopvang € 7,53

Huurtoeslag

Op 1 januari 2024 gaat de huurtoeslag met maximaal € 416 euro per jaar omhoog. Of je in aanmerking komt voor huurtoeslag hangt af van je inkomen, de huur en de gezinssamenstelling. Je kunt vanaf 23 november 2023 online een proefberekening maken om te zien of je in aanmerking komt voor huurtoeslag.

Zorgtoeslag

De zorgtoeslag gaat in 2024 omlaag, alleenstaanden ontvangen dan maximaal € 127 per maand, gezinnen en toeslagpartners ontvangen maximaal € 243 per maand Check hier welke zorgverzekering bij je gezinssituatie past.

Belasting en heffingskorting

Qua belasting zijn er twee boxen (box 1 en box 2). Er geldt alleen een hoog en laag tarief.

  • Het kabinet verhoogt de belasting op inkomen uit werk (box 1) tot € 73.071 van 36,93% naar 36,97%.

Eigen woning

  • Voor het merendeel van woningeigenaren geldt in 2024 een eigenwoningforfait van 0,35% van de WOZ-waarde.
  • Het maximale tarief van de hypotheekrenteaftrek stijgt licht naar 36,97%.
  • Het tarief voor de overdrachtsbelasting voor kopers die de woning niet zelf gaan bewonen (beleggers) blijft 10,4%. Voor starters onder de 35 jaar geldt dat ze geen overdrachtsbelasting hoeven te betalen bij aankoop van hun woning. Kopers vanaf 35 jaar die de woning zelf gaan bewonen, blijven 2% overdrachtsbelasting betalen.

Thuiswerkvergoeding

De onbelaste thuiswerkvergoeding stijgt per 1 januari 2024 naar € 2,35. Werkgevers krijgen de mogelijkheid om óf de thuiskostenvergoeding toe te kennen, óf de reiskostenvergoeding. Dit op basis van afspraken over het aantal thuiswerkdagen per week.

Energierekening 2024

Per 1 januari 2024 vervalt het prijsplafond voor energie, hierdoor ga je het bedrag vanuit je contract betalen. Misschien deed je dit al, als dit tarief onder het prijsplafond zat. Vanaf 2024 gaat de energiebelasting voor stroom omlaag met 1,7 cent per kilowattuur. Maar voor gas geldt het tegenovergestelde: een stijging van +9,3 cent per kubieke meter. Hiermee wil de overheid huishoudens stimuleren om minder of geen gas meer te gebruiken. Ook wordt er verwacht dat huishoudens met een stroom- en gasaansluiting ongeveer € 8 per maand meer kwijt zijn aan netwerkbeheer.

Bron: Nibud en Rijksoverheid

Beeld: iStock.com