Financiën 2023: dit verandert er voor jouw gezin

Financiën 2023: dit verandert er voor jouw gezin

Een gezin onderhouden is duur genoeg. Daarom wil je graag weten wat er op financieel gebied verandert in 2023. Wat zijn de nieuwe bedragen als het gaat om toeslagen, belastingen en kinderbijslag? Hoe ziet de koopkracht eruit voor gezinnen? En hoe zit het met de compensatie voor de energierekening?

Samen met het Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting)

Veranderingen 2023 in het kort

Iets minder inkomstenbelasting betalen, een hoger minimumloon, hogere uitkeringen, AOW en toeslagen en compensatie voor de energierekening. Dat zijn in het kort de plannen van het kabinet.

Koopkracht en prijsstijging

De laatste inschatting van het Centraal Planbureau is dat de prijzen in 2023 met gemiddeld 4,3 procent zullen stijgen. Daarom wordt de verlaging van de accijnzen op brandstof en de verlaging van de btw op energie verlengd tot 1 juli 2023. Het Centraal Planbureau schat in dat de prijzen volgend jaar met gemiddeld 2,6 procent stijgen. Dit is veel lager dan de prijsstijging in 2022. Of de inflatie daadwerkelijk zo uitpakt is erg onzeker. We moeten rekening houden met de mogelijkheid dat de prijzen ook volgend jaar nog sterk blijven stijgen.

Toeslagen

Als gezin kun je gebruikmaken van een aantal toeslagen. Denk aan kindgebonden budget en de kinderopvangtoeslag. Mogelijk heb je ook recht op huurtoeslag en zorgtoeslag.

Kinderbijslag

Zie hieronder de hoogte van de kinderbijslag in 2023. De kinderbijslag wordt per kwartaal uitbetaald, dus in januari, april, juli en oktober.

Leeftijd kindBedrag
0 t/m 5 jaar€ 269,76
6 t/m 11 jaar€ 327,56
12 t/m 17 jaar€ 385,37

Kindgebonden budget

Het kabinet verhoogt het kindgebonden budget in 2023 aanzienlijk.

 • Het kindgebonden budget is voor een gezin met één kind maximaal € 1.653 Voor gezinnen met twee kinderen maximaal € 3.185
 • Voor gezinnen met drie of meer kinderen maximaal € 4.717 per jaar
 • Een gezin met 4 kinderen (ieder extra kind + € 1532,-) mag rekenen op maximaal € 6.249
 • Ben je alleenstaand, dan komt er € 3.848 bovenop de genoemde bedragen

Kinderopvangtoeslag

De maximum uurprijs is het bedrag waarover je als ouder(s) maximaal een vergoeding kan krijgen voor de kosten van kinderopvang. De maximum uurprijs verschilt per opvangsoort: dagopvang, bso of gastouderopvang. Rekent jouw kinderopvang een hoger uurtarief dan de genoemde maximale bedragen? Dan betaal je het deel boven het maximale tarief zelf. Rekent jouw kinderopvangorganisatie een lager tarief dan de hieronder genoemde maximale bedragen? Dan wordt dat lagere tarief gebruikt voor de berekening van de kinderopvangtoeslag.

Maximale uurprijs 2023

 • Dagopvang € 9,12
 • Bso (vso en nso) € 7,85
 • Gastouderopvang € 6,85

Huurtoeslag

Of je in aanmerking komt voor huurtoeslag hangt af van je inkomen, de huur en de gezinssamenstelling. Er is geen vaste inkomensgrens meer.

Zorgtoeslag

De zorgtoeslag gaat in 2023 omhoog naar maximaal € 154 per maand. Check hier welke zorgverzekering bij je gezinssituatie past.

Belasting en heffingskorting

Qua belasting zijn er twee boxen (box 1 en box 2). Er geldt alleen een hoog en laag tarief.

 • Het kabinet verlaagt de belasting op inkomen uit werk (box 1) tot € 73.071 van 37,07% naar 36,93%. Door deze verlaging houden werkenden maximaal € 102 per jaar meer over.
 • Vanaf een box 1 inkomen van € 22.660 wordt de heffingskorting afgebouwd naar nihil bij een inkomen van € 73.031 of meer.

Eigen woning

 • Voor het merendeel van woningeigenaren geldt in 2023 een eigenwoningforfait van 0,35% van de WOZ-waarde.
 • Het maximale tarief van de hypotheekrenteaftrek daalt naar 36,93%.
 • Het tarief voor de overdrachtsbelasting voor kopers die de woning niet zelf gaan bewonen (beleggers) wil het kabinet verhogen van 8% naar 10,4%. Voor starters onder de 35 jaar geldt dat ze geen overdrachtsbelasting hoeven te betalen bij aankoop van hun woning. Kopers vanaf 35 jaar die de woning zelf gaan bewonen, blijven 2% overdrachtsbelasting betalen.

Thuiswerkvergoeding

De onbelaste thuiswerkvergoeding stijgt per 1 januari 2023 waarschijnlijk van € 2 naar € 2,13. Werkgevers krijgen de mogelijkheid om óf de thuiskostenvergoeding toe te kennen, óf de reiskostenvergoeding. Dit op basis van afspraken over het aantal thuiswerkdagen per week.

Energierekening 2022-2023

De regering heeft samen met de energieleveranciers een plan uitgewerkt. Dit houdt in dat elk huishouden twee keer € 190 compensatie ontvangt. Dat gebeurt nog in november en december 2022. De uitbetaling van deze bedragen wordt gedaan door je eigen energieleverancier, niet door de overheid. Voor huishoudens met een laag inkomen blijft de eenmalige energietoeslag van € 1.300 beschikbaar om de hoge rekening te betalen. Dit krijg je via je gemeente. Je krijgt het automatisch als je nu een bijstandsuitkering, IOAW-uitkering of IOAZ-uitkering ontvangt. Je hoeft hiervoor dus niets te doen. Vanaf 1 januari 2023 geldt een prijsplafond op energie voor alle huishoudens. Lees hier hoe je zelf kunt besparen op je energierekening.

Beeld: iStock.com