Dít verandert er financieel voor jouw gezin in 2022

Dít verandert er financieel voor jouw gezin in 2022

Als gezin blijft het een uitdaging om een duidelijk financieel plaatje te hebben. Ieder jaar veranderen de regels voor toeslagen en belastingen. Wat verandert er voor gezinnen in 2022? Doe er je voordeel mee. Een gezin onderhouden is duur genoeg en het zijn de kleine beetjes die helpen!

Samen met het Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting)

Financiële veranderingen 2022 in het kort

 • De economische groei stijgt in 2022, maar de koopkracht neemt nauwelijks toe: 0,1%. Dit is mede aan de coronacrisis te wijten.
 • De werkloosheid blijft ongeveer gelijk aan 2021: 3,5%.

Lees ook: Financiën 2023: dit verandert er voor je gezin

Toeslagen

Als je een gezin hebt, maak je waarschijnlijk gebruik van een aantal toeslagen, zoals kinderbijslag en kindgebonden budget. Vooral het kindgebonden budget valt voor grote gezinnen goed uit.

 • Het demissionaire kabinet heeft aan de Tweede kamer een wetsvoorstel aangeboden, waarin wordt voorgesteld om de kinderbijslag niet te indexeren in 2022 en 2023 en in 2024 met 0,1%-punt minder te indexeren. De maatregel zou relatief beperkte inkomenseffecten hebben voor ouders. De besparing wordt ingezet voor de verbetering van dienstverlening en de uitbreiding van het betaald ouderschapsverlof.
 • Het kindgebonden budget is voor een gezin met één kind maximaal € 1.204, voor gezinnen met twee kinderen maximaal € 2.226 en voor gezinnen met drie of meer kinderen maximaal € 3.145 per jaar. Het kabinet verhoogt per 2022 het kindgebonden budget vanaf het tweede kind met € 70 per jaar.
 • Of je in aanmerking komt voor huurtoeslag hangt af van je inkomen, de huur en de gezinssamenstelling. Er is geen vaste inkomensgrens meer.

Zorgverzekering

De premies voor de zorgverzekeringen lopen in 2022 nog verder uiteen dan in voorgaande jaren. Tussen de goedkoopste en duurste basis-zorgverzekering zit een verschil van € 535,80 per jaar. Wat bepaalt het verschil? Want basisverzekeringen dekken in principe dezelfde zorg. Dit is bepaald door de overheid. Dit zijn de belangrijkste verschillen.

 • Bij duurdere verzekeringen heb je een restitutiepolis met vrije keuze uit zorgaanbieders.
 • Bij de goedkopere polissen gaat het vaak om een online naturapolis (met beperkte zorgkeuze).
 • Bij de goedkopere polissen betaal je extra als de zorgaanbieder niet is gecontracteerd.

Bovendien wordt de basiszorgverzekering voor iedereen verhoogd met ca. € 5. De zorgtoeslag stijgt waarschijnlijk niet mee. Wil je weten welke zorgverzekering bij je past?

Twee belastingschijven en hogere heffingskortingen

 • Het tarief voor de inkomstenbelasting in de eerste schijf (tot een bruto jaarinkomen van € 69.398) daalt naar 37,07%. Er zijn nog maar twee schijven en er geldt alleen nog een hoog en laag tarief.
 • De algemene heffingskorting daalt naarmate je meer verdient. De heffingskorting is nihil bij een bruto jaarinkomen van € 69.398.
 • De arbeidskorting wordt verder verhoogd tot een maximum van € 4.260.

Deze maatregelen zie je direct terug op je loonstrook in 2022.

Aftrekposten bij hogere inkomens

De aftrekposten bij hogere inkomens leveren minder op in 2022.

 • De hypotheekrenteaftrek in de hoogste belastingschijf wordt versneld afgebouwd.
 • De zelfstandigenaftrek gaat verder omlaag.

Eigen woning

 • Het eigenwoningforfait zakt naar 0,45%.
 • Het maximale tarief van de hypotheekrenteaftrek daalt naar 40%.

Thuiswerkkostenvergoeding

Door de coronacrisis is thuiswerken voor veel werknemers de norm geworden. Per 1 januari 2022 komt er een aparte onbelaste thuiswerkvergoeding van € 2 per dag. Dit in verband met kosten voor water- en stroomverbruik, verwarming, koffie, thee en toiletpapier. Werkgevers krijgen de mogelijkheid om óf de thuiskostenvergoeding toe te kennen, óf de reiskostenvergoeding. Dit op basis van afspraken over het aantal thuiswerkdagen per week.

Bron: Nibud.nl

Beeld: iStock.com