Belastingaftrek in verband met je zwangerschap en bevalling

Belastingaftrek in verband met je zwangerschap en bevalling

Heb je bepaalde kosten van je zwangerschap en bevalling die niet door je zorgverzekeraar worden vergoed? Dan kun je die als buitengewone uitgaven van de belasting aftrekken. Kijk daarvoor eerst wat je aanvullende verzekering vergoedt.

De kosten die in aanmerking komen voor aftrek, zijn de eigen bijdragen die je hebt betaald voor de verloskundige, huisarts en specialist, verblijf in ziekenhuis of kraamkliniek, vervoer naar ziekenhuis of kraamkliniek en parkeerkosten, kraamverzorging thuis (specifieke uitgaven bij extra gezinshulp), voorgeschreven medicijnen, hulpmiddelen en verpleegartikelen.

Als je belastingaangifte doet, kun je de teruggaaf voor ziektekosten daarop invullen. Krijg je geen belastingformulier, dan kun je dit zelf aanvragen. Dit geldt alleen voor de kosten die niet in de basisverzekering zitten of onder je aanvullende verzekering vallen. Heb je geen aanvullende verzekering, dan mag je het wel aftrekken als het onder de vergoedingen van een aanvullende verzekering valt. Alleen de kosten boven een bepaald maximum bedrag komen in aanmerking voor aftrek. Deze drempelbedragen zijn onder meer afhankelijk van het inkomen van jou en je partner. Ook moet je met behulp van kwitanties kunnen aantonen, dat je de opgegeven kosten echt hebt gemaakt.

Fiscaal partnerschap

Fiscaal partnerschap betekent dat echtgenoten, samenwoners (partners) of huisgenoten voor bepaalde inkomsten of aftrekposten zelf kunnen bepalen wie welk bedrag aangeeft in de aangifte. Je kunt bijvoorbeeld het saldo van de aftrek eigen woning onderling verdelen. Het maakt niet uit welke verdeling je maakt, als het totaal maar 100% is. Degene met het hoogste inkomen kan bijvoorbeeld de kosten aftrekken. Hiermee geniet je het grootste belastingvoordeel. Ook kan fiscaal partnerschap gevolgen hebben voor de heffingskortingen die je krijgt. Let op: het is een misverstand dat fiscaal partnerschap betekent dat je ook voor de erfbelasting als partners wordt aangemerkt. Dit is niet zo. Om als partners voor de erfbelasting te worden aangemerkt, moet er een notarieel samenlevingscontract zijn.

Je bent in het aangiftejaar fiscale partners als je aan Ć©Ć©n van de volgende voorwaarden voldoet:

  • Je bent getrouwd. Woont je echtgenoot* buiten Nederland? Dan zijn jullie alleen fiscale partners als jouw echtgenoot kwalificerend buitenlands belastingplichtig is.
  • Jullie zijn geregistreerde partners.
  • Jullie zijn niet getrouwd, maar staan allebei op hetzelfde woonadres ingeschreven bij de gemeente en jullie voldoen aan Ć©Ć©n van de volgende voorwaarden:
  1. Jullie zijn allebei meerderjarig en jullie hebben samen een notarieel samenlevingscontract.
  2. Jullie hebben samen een kind.
  3. EĆ©n van jullie heeft een kind van de ander erkend.
  4. Je bent bij een pensioenfonds aangemeld als pensioenpartners. Het is niet voldoende als je je partner alleen bij jouw werkgever hebt aangemeld als pensioenpartner.
  5. Je bent samen eigenaar van een eigen woning, waarin jullie beiden wonen.
  6. Jullie zijn allebei meerderjarig en op het adres waar jjullie staan ingeschreven, staat ook een minderjarig kind van Ć©Ć©n van jullie of van allebei ingeschreven. Hiervoor gelden wel uitzonderingen.
  7. Je was met die ander in het voorgaande aangiftejaar ook al fiscale partners.

Kijk op Belastingdienst.nl voor meer informatie.

Daar waar echtgenoot staat, kun je ook echtgenote lezen.