Belastingaftrek zorgkosten in verband met je zwangerschap en bevalling

Belastingaftrek zorgkosten in verband met je zwangerschap en bevalling

Heb je bepaalde zorgkosten gemaakt tijdens je zwangerschap en bevalling die niet door je zorgverzekeraar worden vergoed? Dan kun je die als buitengewone uitgaven van de belasting aftrekken. Kijk daarvoor eerst wat je aanvullende verzekering vergoedt.

Welke zorgkosten mag je aftrekken?

De zorgkosten die in aanmerking komen voor aftrek, zijn de eigen bijdragen die je hebt betaald voor de verloskundige, huisarts en specialist, verblijf in ziekenhuis of kraamkliniek, vervoer naar ziekenhuis of kraamkliniek en parkeerkosten, kraamverzorging thuis (specifieke uitgaven bij extra gezinshulp), voorgeschreven medicijnen, hulpmiddelen en verpleegartikelen. De kosten die je mag aftrekken noem je specifieke zorgkosten.

Voorwaarden aftrek zorgkosten

Als je zorgkosten aftrekt, houd dan rekening met de volgende voorwaarden:

 • Je mag zorgkosten niet aftrekken als die onder het verplicht en/of vrijwillig eigen risico vallen.
 • Je mag alleen noodzakelijke kosten aftrekken die je maakt in verband met ziekte of invaliditeit.
 • Je mag de kosten alleen aftrekken in het jaar waarin je die kosten hebt betaald.
 • Je mag alleen het deel van de kosten aftrekken waarvoor je geen vergoeding kunt krijgen van bijvoorbeeld de (aanvullende) zorgverzekering of waarvoor je bijzondere bijstand hebt gekregen.
 • Als je de kosten eerst zelf betaalt en later een vergoeding krijgt van bijvoorbeeld je zorgverzekeraar, mag je (dat deel van) de kosten niet aftrekken.
 • Zorg nodig die onder het basispakket valt en kies je voor een niet-gecontracteerde zorgaanbieder? Dan moet je misschien betalen voor de zorg. Deze kosten kun je niet aftrekken.
 • Geen zorgverzekering? Dan mag je de kosten die normaal gesproken onder de basisverzekering vallen, niet aftrekken.
 • Zorgkosten in het buitenland? Deze kosten zijn aftrekbaar als je voldoet aan de hierboven genoemde voorwaarden. Ook de reiskosten die alleen op de behandeling betrekking hebben, zijn aftrekbaar. Verblijf jij of degene voor wie je de zorgkosten mag aftrekken, vĆ³Ć³r, tijdens of na de behandeling in bijvoorbeeld een hotel? Weet dan dat deze kosten niet aftrekbaar zijn.

Tip! De belastingdienst kan vragen de kosten aan te tonen. Bewaar dus rekeningen, de overzichten van je zorgverzekeraar en je bankafschriften goed.

(Bron: Belastingdienst.nl)

Hoe werkt het aftrekken van specifieke zorgkosten?

Als je belastingaangifte doet, kun je de teruggaaf voor ziektekosten daarop invullen. Krijg je geen belastingformulier, dan kun je dit zelf aanvragen. Dit geldt alleen voor de kosten die niet in de basisverzekering zitten of onder je aanvullende verzekering vallen. Heb je geen aanvullende verzekering, dan mag je het wel aftrekken als het onder de vergoedingen van een aanvullende verzekering valt. Alleen de kosten boven een bepaald maximum bedrag komen in aanmerking voor aftrek. Deze drempelbedragen zijn onder meer afhankelijk van het inkomen van jou en je partner. Ook moet je met behulp van kwitanties kunnen aantonen, dat je de opgegeven kosten echt hebt gemaakt.

Verdelen aftrekbare kosten door fiscaal partnerschap

Fiscaal partnerschap betekent dat echtgenoten, samenwoners (partners) of huisgenoten voor bepaalde inkomsten of aftrekposten zelf kunnen bepalen wie welk bedrag aangeeft in de aangifte. Je kunt bijvoorbeeld het saldo van de aftrek eigen woning onderling verdelen. Het maakt niet uit welke verdeling je maakt, als het totaal maar 100% is. Degene met het hoogste inkomen kan bijvoorbeeld de kosten aftrekken. Hiermee geniet je het grootste belastingvoordeel. Ook kan fiscaal partnerschap gevolgen hebben voor de heffingskortingen die je krijgt.

Let op! Het is een misverstand dat fiscaal partnerschap betekent dat je ook voor de erfbelasting als partners wordt aangemerkt. Dit is niet zo. Om als partners voor de erfbelasting te worden aangemerkt, moet er een notarieel samenlevingscontract zijn.

Voorwaarden fiscaal partnerschap

Je bent in het aangiftejaar fiscale partners als je aan Ć©Ć©n van de volgende voorwaarden voldoet:

 • Je bent getrouwd. Woont je echtgenoot* buiten Nederland? Dan zijn jullie alleen fiscale partners als jouw echtgenoot kwalificerend buitenlands belastingplichtig is.
 • Jullie zijn geregistreerde partners.
 • Jullie zijn niet getrouwd, maar staan allebei op hetzelfde woonadres ingeschreven bij de gemeente en jullie voldoen aan Ć©Ć©n van de volgende voorwaarden:
 1. Jullie zijn allebei meerderjarig en jullie hebben samen een notarieel samenlevingscontract.
 2. Jullie hebben samen een kind.
 3. EĆ©n van jullie heeft een kind van de ander erkend.
 4. Je bent bij een pensioenfonds aangemeld als pensioenpartners. Het is niet voldoende als je je partner alleen bij jouw werkgever hebt aangemeld als pensioenpartner.
 5. Je bent samen eigenaar van een eigen woning, waarin jullie beiden wonen.
 6. Jullie zijn allebei meerderjarig en op het adres waar jjullie staan ingeschreven, staat ook een minderjarig kind van Ć©Ć©n van jullie of van allebei ingeschreven. Hiervoor gelden wel uitzonderingen.
 7. Je was met die ander in het voorgaande aangiftejaar ook al fiscale partners.

Kijk op Belastingdienst.nl voor meer informatie.

Daar waar echtgenoot staat, kun je ook echtgenote lezen.

Beeld: iStock.com