Consequenties van ouderschapsverlof

Consequenties van ouderschapsverlof gezin en planning

Zijn er consequenties verbonden aan het opnemen van ouderschapsverlof? Heeft het bijvoorbeeld invloed op je inkomen of je pensioenregeling? En heb je na je verlof soms automatisch een blijvend recht op deeltijdwerk?

Tijdens het ouderschapsverlof blijft de arbeidsovereenkomst onveranderd in stand. Dit betekent onder meer dat je in principe je functie behoudt. De opbouw van zowel je aantal dienstjaren als je pensioenrechten loopt meestal gewoon door. Tijdens de verlofuren worden geen vakantierechten opgebouwd. Het aantal vakantiedagen hangt dus af van het aantal uren dat je hebt gewerkt.

Inkomen

Als het inkomen van een éénoudergezin door het opnemen van ouderschapsverlof onder het sociaal minimum daalt, ontstaat het recht op een aanvullende bijstandsuitkering. Van twee-oudergezinnen wordt verwacht dat beide verzorgers hun werkindeling zo afstemmen dat het gezinsinkomen niet onder het bestaansminimum daalt.

Pensioen

Pensioenregelingen zijn per sector en per bedrijf verschillend. Als je ouderschapsverlof wilt opnemen, doe je er verstandig aan vooraf bij je werkgever of pensioenfonds te informeren naar de eventuele gevolgen voor je pensioenopbouw en premiebetaling. Vraag vooral naar de gevolgen voor de nabestaanden, in geval van overlijden tijdens het ouderschapsverlof.

Deeltijdwerk

Ouderschapsverlof leidt niet automatisch tot een blijvend recht op deeltijdwerk. Dat doet de Wet Aanpassing Arbeidsduur (WAA), die met ingang van 1 juli 2000 in werking is getreden. Deze wet geeft je het recht een verzoek tot deeltijdarbeid in te dienen bij je werkgever.

Reacties (3)

afbeelding van PapaenMamaisJij
19 maart 2015
@Srowaan, zoals 't op mijn werk uitgelegd is en ook in dit artikel staat is ouderschapsverlof GEEN aanpassing van je contract. Ouderschapsverlof kun je voor een bepaald aantal uren (afhankelijk van je dienstverband etc) opnemen. Je contracturen blijven dan hetzelfde en zodra je ouderschapsverlof "op" is ga je eigenlijk weer je normale contracturen werken, in jouw geval dus 34 uur.
Het voorstel wat nu gedaan wordt door jouw werkgever is een definitieve wijziging van jouw werkuren en dus je contract. Hoop dat dat een beetje duidelijkheid geeft?
afbeelding van srowaan
8 maart 2015
Wie kan mij antwoord geven
afbeelding van srowaan
8 maart 2015
Bij mij melden ze als ik ouderschapsverlof op wil nemen dan is mijn contract geen 34 meer maar krijg ik een contrect van 25,5 en een aanhangsel van 1 dag ouderschapsverlof van 8,5 uur. Maar als ik het lees is het behoud van je 34 uur contract en dan een aanhangsel van 1 dag ouderschapsverlof klopt dat