Zorgverzekering en bevalling: wat wordt er vergoed?

Zorgverzekering en bevalling

Een thuisbevalling wordt volledig vergoed. Als je om medische redenen in het ziekenhuis moet bevallen, wordt ook dit vergoed. Alleen op eigen verzoek - dus niet om medische redenen - in het ziekenhuis, kraam- of geboortehotel bevallen, brengt kosten met zich mee. Dit kun je (deels) ondervangen via een aanvullende verzekering.

Thuisbevalling: valt dit onder de basisverzekering?

De thuisbevalling valt onder de basisverzekering. Het gaat ook niet af van je eigen risico. Wel behoort je verloskundige een overeenkomst te hebben met je zorgverzekeraar. Word jij begeleid door je huisarts tijdens je bevalling? Dan komt dit alleen voor vergoeding in aanmerking als er in je omgeving geen verloskundige beschikbaar is of wanneer de huisarts om medische redenen de bevalling moet overnemen.

Medische indicatie: wordt dit volledig vergoed?

Als je om medische redenen in het ziekenhuis moet bevallen, wordt ook dit vergoed door je zorgverzekeraar. Onder medische indicaties valt bijvoorbeeld: als je kind via een keizersnee moet worden gehaald, je baby in een stuit ligt, het om een meerling gaat, de bevalling moet worden ingeleid of je kind met een tang of vacuümpomp moet worden gehaald. Ook vergoed vanuit de basisverzekering:  medische nazorg na een bevalling door de gynaecoloog, verloskamer tot een maximum van € 205, opname bij bevalling in het ziekenhuis.

Poliklinische bevalling? Eigen bijdrage nodig

Wil je wel in het ziekenhuis bevalen, maar is er geen medische noodzaak, dan heet dit een poliklinische bevalling. Hiervoor geldt een maximumvergoeding van € 208. Een aanvullende verzekering kan deze eigen bijdrage volledig vergoeden. Doorgaans betaal je wel eventuele meerkosten voor verblijf en vervoer naar en van het ziekenhuis.

Hoe zit dat met bevallen in een geboortecentrum en geboortehotel?

Je kunt ook kiezen voor een bevalling in een geboortecentrum of -hotel. Afhankelijk van je polis vergoedt je zorgverzekeraar de bevalling en het verblijf. Je betaalt een wettelijke eigen bijdrage van € 341,31. Controleer of geboortecentrum of -hotel van jouw keuze een overeenkomst of afspraak heeft met je zorgverzekeraar.