Zorgverzekering en baby

Zorgverzekering en baby

Na de geboorte meld je je baby zo snel mogelijk aan bij je zorgverzekeraar. In elk geval binnen 4 maanden. Hij is tot zijn 18e verjaardag gratis verzekerd. Hebben jij en je partner een andere verzekeraar? Kijk wie de meest uitgebreide polis heeft en schrijf je kind bij die zorgverzekeraar in.

Onder de basisverzekering vallen de hielprik 6 dagen na de geboorte en de controles bij het consultatiebureau. Ook de eerste dosis vitamine K direct na de geboorte valt onder de dekking.

Aanvullende verzekering met baby

Wat biedt de aanvullende verzekering in deze eerste periode? Wanneer je een aanvullende verzekering hebt, geldt deze ook automatisch voor je kind.

Couveuse

Heeft je baby in de couveuse gelegen? Dan heb je bij de meeste zorgverzekeraars recht op couveuse nazorg vanuit de aanvullende verzekering. De kraamverzorgende geeft jou dan noodzakelijke ondersteuning, advies en instructies voor de verzorging en omgang met je baby. Je krijgt een maximum aantal uur vergoed. Dit is ook afhankelijk van hoeveel dagen je baby in de couveuse heeft gelegen en/of in het ziekenhuis heeft moeten verblijven.

Bij een tweeling is het nog anders. Raadpleeg daarvoor je polis. Overigens hoef jij je geen extra zorgen te maken. De couveuse nazorg wordt ingezet op advies van de kinderarts of je verloskundige. Bij couveuse nazorg is ook de eigen bijdrage kraamzorg niet van toepassing.

Bewakingsapparatuur

Bewakingsapparatuur om wiegendood te helpen voorkomen, wordt vergoed vanuit verschillende aanvullende verzekeringen. Je krijgt doorgaans een thuisbewakingsmonitor in bruikleen voor een aantal maanden tot een jaar. Om hiervoor in aanmerking te komen, is een voorschrift van een kinderarts vereist. Ook heb je toestemming nodig van je zorgverzekeraar.

Lactatiekundige

Lukt de borstvoeding niet zoals je wilt? De meeste zorgverzekeraars vergoeden de lactatiekundige zorg geheel of gedeeltelijk vanuit de aanvullende verzekering. Voorwaarde is meestal wel dat de lactatiekundige aangesloten hoort te zijn bij de Nederlandse Vereniging voor Lactatiekundigen.

Bekkenbodemproblemen

Heb je last van bekkenbodemproblemen? Je kunt direct terecht bij een gespecialiseerde fysio- of bekkenbodemtherapeut. Via je aanvullende verzekering krijg je een (maximaal) aantal consulten vergoed.