Erkennen van je kind

erkennen van je kind gezin en planning

Als biologische vader ben je niet altijd automatisch ook de officiële vader van je kind. Dat werkt alleen zo, als je met de moeder van je kind bent getrouwd of als jullie een geregistreerd partnerschap hebben. Woon je samen? Dan zul je als vader je kind moeten 'erkennen'. Door het erkennen van je kind krijgt het kind erfrecht. Als vader heb je tevens het recht (en de plicht) om je kind te onderhouden.

Hoe erken je je kind?

Je kunt je kind erkennen bij de burgerlijke stand van de gemeente waarin je woont.

 • Voor de geboorte van je kind, tijdens de zwangerschap van de moeder. Er wordt dan een aparte akte opgesteld, waarin je wordt erkend als de officiële vader. Hierbij moet de moeder altijd aanwezig zijn.
 • Bij de aangifte van de geboorte (in de geboorteakte). Betreft het het eerste kind uit een relatie, dan behoort de moeder aanwezig te zijn bij de aangifte (in verband met de naamskeuze).
 • Na de geboorte. Hierbij is de leeftijd van het kind niet van belang. In dit geval wordt een aparte akte opgesteld, waarin je wordt erkend als de officiële vader.
 • Bij de notaris. Dit is alleen nodig wanneer je het eerste kind uit je relatie niet hebt erkend, maar wel het tweede of derde kind wilt erkennen.

Het is, zeker bij een eerste kind, verreweg het gemakkelijkste om je kind te erkennen voor de geboorte. De erkenning kan dan in alle rust plaatsvinden in plaats van in de hectiek na de bevalling, een periode waarin je als vader toch al een hoop zult regelen. Bovendien kan het voor de moeder, zeker na een zware bevalling, een behoorlijke opgave zijn om aanwezig te zijn bij de aangifte.

Voorwaarden voor erkennen

 • Je moet minimaal 16 jaar oud zijn op het moment van erkenning.
 • Je mag niet met een andere vrouw zijn getrouwd.
 • Je moet schriftelijke toestemming van de moeder hebben voor het erkennen van het kind.
 • Je moet persoonlijk bij de burgerlijke stand verschijnen voor de erkenning: iemand anders kan de erkenning niet namens jou verzorgen.
 • Je moet bij de erkenning een geldig legitimatiebewijs overleggen. Dit geldt ook voor de moeder als zij aanwezig moet zijn.
 • Het te erkennen kind mag niet tijdens een (ander) huwelijk van de moeder zijn geboren.
 • Het is niet nodig dat je de biologische vader (de verwekker) bent.

Geen Nederlands paspoort

Wanneer de vader en/of moeder niet over de Nederlandse nationaliteit beschikken, moet door de ambtenaar van de burgerlijke stand worden bekeken of erkenning mogelijk is. Het is verstandig om goed advies in te winnen over de gevolgen van erkenning voor je kind, als je geen Nederlands paspoort hebt. Het is namelijk mogelijk dat het kind hierdoor een dubbele nationaliteit krijgt en/of voor hem het recht van het land van de erkenner gaat gelden. Dit kan gevolgen hebben voor onder andere zijn naamgeving, de onderhoudsplicht van zijn vader en een eventuele militaire dienstplicht.

Rechten en plichten na erkenning

Door het erkennen van je kind krijgt het kind erfrecht. Als vader heb je tevens het recht (en de plicht) om je kind te onderhouden. Erkenning wordt nog wel eens verward met ouderlijk gezag. Als de ouders zijn getrouwd of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan, krijgen zij allebei automatisch het ouderlijk gezag over hun kind, anders geldt dat alleen voor de ongehuwde moeder. De vader krijgt door erkenning geen ouderlijk gezag; hiervoor moet door de ongehuwde ouders apart een verzoek worden ingediend bij de griffier van het kantongerecht in de geboorteplaats van het kind. Dit verzoek kan eenvoudig door middel van een ingevuld en ondertekend formulier (door beide ouders) met een aantal bijlagen worden ingediend. 

Erkenning als alleenstaande ouder

Het kan ook zijn dat je er alleen voor staat, wanneer je een baby krijgt. Deze situatie doet zich bijvoorbeeld voor wanneer je een ongetrouwde moeder bent en de vader je kind niet erkent. In zo'n geval krijgt je baby altijd jouw achternaam. Ook kan het zijn dat je partner is overleden, voordat jullie de achternaam van je baby hadden vastgesteld. Bij de ambtenaar van de Burgerlijke Stand mag je dan alsnog bepalen of jullie kind jouw achternaam krijgt of die van je overleden partner. Je partner moet dan wel de baby voor zijn overlijden erkend hebben, anders krijgt je kind automatisch jouw achternaam.

Erkenning als duo-moederschap 

Sinds 1 april 2014 kan een duomoeder eenvoudiger het ouderschap krijgen over het kind van haar vrouwelijke partner. Een duomoeder kan juridisch ouder worden buiten de rechter om. Het moederschap kan ontstaan door geboorte van het kind of door erkenning. Als de moeder en de vrouwelijke partner voor de zwangerschap gebruik hebben gemaakt van een bekende donor, dan kan de duomoeder juridisch ouder worden door erkenning. Erkenning gebeurt bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. De erkenning kan al worden verricht voor de geboorte van het kind.

Reacties (7)

afbeelding van nanc-512748
5 januari 2015
Nou wij hebben geregistreerd partnership en moest bij geboorte als nog erkennen heeft begin mijn naam gehad . Snap niet veel meer van dat was in mei 2014 en nu komt er weer een baby en denk toch erkennen al m'n kinderen van dezelfde man .
afbeelding van DELETED_mopsi2014
DELETED_mopsi2014
12 juni 2014
Deze informatie klopt niet meer. Ook als je een geregistreerd partnerschap hebt, wordt de partner automatisch vader en is erkenning niet nodig. Op 1 april 2014 is de wet gewijzigd.
afbeelding van Redactie WIJ.nl
14 mei 2013
Hallo Chantal,
In een ander artikel van ons kun je hier meer informatie over vinden. Je vindt het artikel hier: http://wij.nl/gezin-planning-gezin-wetgeving-algemeen/artikel/ouderlijk-gezag. Hopelijk kom je er zo uit!
afbeelding van dbos-790200
13 mei 2013
Hallo Chantal,

Hier de link naar de site van de rijksoverheid. Daar staat alle info die je nodig hebt.
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/aangifte-geboorte-erkenning-en-gezag/afstamming-gezag-en-voogdij


Ik hoop dat dat wat meer duidelijkheid geeft.


Gr, Danielle
afbeelding van Onswondertje16092013_anonymized
13 mei 2013
Ik zie net dit berichtje en had er nog een vraag over .

Ik en mijn vriend zijn niet getrouwd en wonen net pas samen. Wouden een samenlevingscontract gaan doen maar omdat mijn vriend per ongeluk zei mij ten huwelijk te gaan vragen , willen we dit geld besparen en apart leggen voor de bruiloft.
Mijn vriend heeft ons kindje wel erkend,
Nu kregen wij papieren mee dat we ook naar de rechter moeten binnen 3 maand na de bevalling voor het gezag van het kind,
Doen we dat niet, hebben wij beide geen gezag over ons kindje.
is iemand hiermee bekend? Mijn omgeving kent het alleen voor de vader. dat die pas echt gezag heeft als die getrouwd is met de moeder maar dat de moeder vanaf de geboorte gezag heeft.
Maar volgens de formulieren hebben wij dit beide niet. Van et gemeentehuis wordt ik ook niet wijzer.

Ik hoor graag van iemand,

Liefs Chantal
afbeelding van Redactie WIJ.nl
14 maart 2013
Wat goed dat je de redactie hierop wijst. Inmiddels is de informatie aangevuld.
afbeelding van dbos-790200
4 februari 2013
Wat doe je in het geval je met twee vrouwen bent? We zijn getrouwd. De spermadonor is onbekend. Maar stel dat de wet voor duomoederschap nog niet is aangenomen in de tussentijd?
Momenteel ligt de wet erkenning duomoeder, bij de eerste kamer, de tweede kamer heeft hem al goedgekeurd in oktober 2012. Wordt de wet ook goedgekeurd door de eerste kamer, dan kan de duomoeder het kind erkennen, zoals dat bij een hetero relatie ook het geval is, zonder allerlei poespas.
Ik mis dat wel in dit artikel, omdat er nou eenmaal meerdere samenlevingsvormen zijn.