Ziekte tijdens ouderschapsverlof

Ziekte tijdens ouderschapsverlof gezin en planning

Als je ziek wordt tijdens je ouderschapsverlof, loopt je verlof gewoon door. Als de verlofperiode niet langer dan 18 maanden duurt, dan zijn er geen gevolgen voor de Ziektewet (ZW) en de Wet inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Of je bij ziekte krijgt doorbetaald hangt af van hoe jij je ouderschapsverlof hebt opgenomen.

Volledig onbetaald verlof

In de periode dat je onbetaald verlof hebt, ben je niet verzekerd voor de Ziektewet en de WIA. Dat betekent dat je geen loon of uitkering krijgt op het moment dat je tijdens je verlof ziek wordt of arbeidsongeschikt raakt.

Deeltijdverlof

Neem je onbetaald verlof in deeltijd op, dan krijg je in dat geval alleen loon of uitkering berekend over het aantal uren dat je werkt. Voorbeeld: je normale werkweek telt 36 uur. Daarvan neem je 16 uur in deeltijdverlof op. Je werkt wekelijks dus nog 20 uur. Bij ziekte of arbeidsongeschiktheid wordt je loon of uitkering berekend over je werktijd van dat moment: 70% van je deeltijdsalaris (20 uur per week).

Verlof afbreken

Je ziekte kan een reden zijn om je verlof voortijdig af te breken. Dat kun je doen in overleg met je werkgever. De datum van je eerste ziektedag kan dan worden vervroegd en er kan zo spoedig mogelijk met je reïntegratie worden gestart. Heb je deeltijd onbetaald verlof, dan kunnen de reïntegratieactiviteiten direct beginnen.

Als je na afloop van de afgesproken verlofperiode (deeltijd of volledig onbetaald verlof) nog steeds ziek bent, dan heb je recht op een uitkering over 70% van je normale salaris. Als eerste ziektedag geldt de eerste werkdag na afloop van het onbetaalde verlof.

Zorgverzekering

Je bent verplicht om een zorgverzekering af te sluiten. Je betaalt aan je zorgverzekeraar de nominale premie voor de basisverzekering en eventuele aanvullende verzekeringen. Daarnaast ben je over je resterende inkomen de inkomensafhankelijke bijdrage verschuldigd van 6,5% van je bruto inkomen. Indien je een tegoed uit je levenslooptegoed ontvangt, houdt je werkgever dit bedrag automatisch in wanneer hij het levenslooptegoed aan je uitbetaalt. Je ontvangt hierover van hem ook een werkgeversbijdrage. Het kan zijn dat tijdens periode van (onbetaald) verlof je inkomen dusdanig daalt dat je in aanmerking kunt komen voor de zorgtoeslag.