Welke regels gelden voor ouderschapsverlof?

Welke regels gelden voor ouderschapsverlof gezin en planning

Ouderschapsverlof is onbetaald verlof. Met ouderschapsverlof kun je tijdelijk minder werken om meer tijd aan je kind(eren) te besteden. Beide ouders hebben recht op ouderschapsverlof. Er geldt wel een aantal regels:

  • je kunt alleen verlof opnemen voor kinderen jonger dan 8 jaar
  • beide ouders kunnen eenmaal per kind verlof opnemen
  • voor een twee- of meerling geldt dat je twee of meer keer recht hebt op ouderschapsverlof
  • het verlof kan in maximaal 6 delen van minimaal 1 maand opgenomen worden
  • het verlof kan ook worden opgenomen voor adoptiekinderen, stiefkinderen en pleegkinderen. Voorwaarde is dat het kind bij jou woont

Duur ouderschapsverlof

Je hebt recht op 26 weken ouderschapsverlof verdeeld over 12 maanden. De uren voor het verlof worden berekend aan de hand van het aantal uren dat in je arbeidsovereenkomst staat. Jij en je partner hebben in ieder geval recht op 3 dagen ouderschapsverlof rond de geboorte van je kind. Daarmee krijgen jullie - naast het huidige kraamverlof van 2 dagen - de mogelijkheid om rond de geboorte tijd door te brengen met de baby. Ouderschapsverlof kan ingaan vanaf het moment van indiensttreding. 

Consequenties

Houd er rekening mee dat zogenoemde 'inkomensafhankelijke regelingen' (zoals huurtoeslag en de bijdrage voor kinderopvang of thuiszorg) zijn gekoppeld aan je salaris. Door onbetaald verlof op te nemen, kun je het recht op dergelijke subsidies verspelen. Of de pensioenopbouw doorloopt tijdens het verlof, is afhankelijk van de pensioenregeling. Vraag dit van te voren na bij je werkgever.

Nieuwe werkgever en ouderschapsverlof

Heb je een nieuwe baan en nog ouderschapsverlof over? Dan kun je dit verlof opnemen bij je nieuwe werkgever. Je (nieuwe) werkgever kan vragen of je al ouderschapsverlof heeft opgenomen bij een vorige werkgever. Daarom vraag je jouw vorige werkgever om een verklaring waaruit blijkt op hoeveel ouderschapsverlof je nog recht hebt. 

Probeer ervoor te zorgen dat in ieder geval het nabestaandenpensioen doorloopt. Wanneer je door het onbetaalde zorgverlof onder het sociaal minimum uitkomt, is het mogelijk dat je aanvullende bijstand kunt aanvragen. Neem hiervoor contact op met het UWV of je gemeente.