Vaderschapsverlof / Geboorteverlof voor partners

Vaderschapsverlof / Geboorteverlof voor partners

Vaderschapsverlof is een wettelijke regeling waarbij je partner na je bevalling recht heeft op een aantal dagen verlof zodat hij of zij bij jullie pasgeboren kind kan zijn. De werkgever mag deze wettelijke verlofdagen niet weigeren en ook niet van vakantiedagen inhouden. Eind 2018 is de Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) aangenomen, waardoor per 1 januari 2019 het vaderschapsverlof is uitgebreid van 2 naar 5 dagen betaald verlof. Dit komt neer op eenmaal het aantal werkuren per week. Vanaf juli 2020 komt hier nog 5 weken aanvullend vaderschapsverlof bij, tegen 70% van het salaris. Vaderschapsverlof geldt voor alle vaders en partners in loondienst.

Vaderschapsverlof, Geboorteverlof en Kraamverlof

Er heerst onduidelijkheid over de verschillende termen die gebruikt worden rondom vaderschapsverlof. In de volksmond wordt vaak gesproken over partnerverlof of kraamverlof, echter is de officiële term (aanvullend) geboorteverlof. Met deze term communiceert de overheid en omvat 2 regelingen: 5 dagen geboorteverlof en 5 weken aanvullend geboorteverlof.

Geboorteverlof opnemen

Je partner mag het geboorteverlof naar eigen inzicht opnemen, maar wel binnen 4 weken na de geboorte van jullie kind. Je partner moet zijn of haar werkgever zo snel mogelijk na de geboorte van jullie kind laten weten wanneer het verlof in gaat, zo kan er tijdig eventuele vervanging geregeld worden.

Aanvullend geboorteverlof opnemen

Voor het aanvullend geboorteverlof geldt dat je partner dit binnen 6 maanden na de geboorte van jullie kind mag opnemen. Hierbij is wel de voorwaarde dat eerst het geboorteverlof van 1 werkweek is opgenomen, het reguliere verlof dus. Bij het aanvullend geboorteverlof krijgt je partner 70% van het dagloon uitbetaald door het UWV. Het verlof moet in hele weken aangevraagd worden en mag in overleg met de werkgever ook gespreid worden opgenomen, dus over een langere tijd dan 5 weken. Minder of geen aanvullend geboorteverlof opnemen mag natuurlijk ook. Let op: aanvullend geboorteverlof gaat in vanaf juli 2020.

Vaderschapsverlof / geboorteverlof bij een meerling

Je partner heeft helaas geen recht op extra geboorteverlof na de geboorte van een meerling. Na de periode van (aanvullend) geboorteverlof kan je partner wel gebruik maken van ouderschapsverlof, waarbij het recht op verlof bij meerlingen wél wordt vermeerderd per kind. Dat betekent dat je bij een tweeling ook 2x recht hebt op ouderschapsverlof (voor beide ouders) en bij een drieling 3x ouderschapsverlof.

Ouderschapsverlof

Voor het ouderschapsverlof na de bevalling geldt dat zowel jij als je partner dit minstens twee maanden voor de uitgerekende datum bij jullie werkgevers aanvragen. Het wettelijke ouderschapsverlofrecht is in principe onbetaald en daarover wordt ook geen vakantie opgebouwd. Het is wel mogelijk dat er in jouw cao andere afspraken zijn opgenomen, waardoor je (deels) doorbetaald krijgt. Over doorbetaalde verlofuren bouw je wel vakantie op. Per kind krijg je maximaal 26 keer het aantal uren dat je per week werkt ouderschapsverlof. Beide ouders hebben recht op ouderschapsverlof voor elk kind. Je kunt dit opnemen totdat je kind 8 jaar is. Voor meer informatie over ouderschapsverlof verwijzen we je graag naar dit artikel.

Uiteraard zijn er ook andere gezinssamenstellingen mogelijk dan vader, moeder en kinderen. Voel je vrij om in plaats van ‘vader’, ‘moeder’ of ‘partner’ te lezen.