Geboorteverlof (vaderschapsverlof): waar heeft je partner recht op?

Vaderschapsverlof / Geboorteverlof voor partners

Geboorteverlof (ook bekend als vaderschapsverlof, kraamverlof en partnerverlof) is een wettelijke regeling waarbij je partner na je bevalling recht heeft op een aantal dagen verlof, zodat jullie samen bij jullie pasgeboren kind kunnen zijn. De werkgever mag deze wettelijke verlofdagen niet weigeren en ook niet van vakantiedagen inhouden. Per 1 juli 2020 heeft je partner ook recht op aanvullend geboortverlof. Benieuwd naar alle regels? Op deze pagina vind je alles wat je moet weten.

Wat is geboorteverlof?

Geboorteverlof is het reguliere verlof, het wordt ook wel kraamverlof, vaderschapsverlof of partnerverlof genoemd. Er heerst vaak onduidelijkheid over de verschillende termen die gebruikt worden. In de volksmond wordt vaak gesproken over partnerverlof of kraamverlof. Echter, de officiële term is geboorteverlof. Met deze term communiceert de overheid.

Geboorteverlof omvat twee regelingen, dit zijn:

  • Partners die in loondienst werken hebben recht op vijf dagen geboorteverlof.
  • Vanaf 1 juli 2020 geldt dat partners tot vijf weken aanvullend geboorteverlof kunnen opnemen. 

Wat zijn de regels rondom het geboorteverlof?

Sinds 1 januari 2019 is de Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) van kracht. Sindsdien krijgen partners eenmaal het aantal werkuren per week aan geboorteverlof. Werkt je partner bijvoorbeeld vijf dagen zes uur per dag? Dan krijgt hij of zij 30 uur verlof: 5 x 6 werkuren. De werkgever betaalt het loon tijdens dit verlof volledig door. 

Let op! Je partner mag het geboorteverlof naar eigen inzicht opnemen, maar wel binnen vier weken na de geboorte van jullie kind. Je partner moet zijn of haar werkgever zo snel mogelijk na de geboorte van jullie kind laten weten wanneer het verlof in gaat, zo kan er tijdig eventuele vervanging geregeld worden.

Aanvullend geboorteverlof voor partners

Voor het aanvullend geboorteverlof geldt dat je partner tot vijf weken aanvullend geboorteverlof kan opnemen. Dit moet wel binnen zes maanden na de geboorte van jullie kind gepland worden. Ook is een voorwaarde dat eerst het geboorteverlof van één werkweek is opgenomen, het reguliere verlof dus. 

Aanvullend geboorteverlof opnemen? Alle regels op een rij

  • Het aanvullend geboorteverlof geldt per 1 juli 2020.
  • Partners kunnen tot vijf weken aanvullend geboorteverlof opnemen. Minder mag ook.
  • Bij het aanvullend geboorteverlof krijgt je partner 70% van het dagloon uitbetaald door het UWV.
  • Het verlof moet in hele weken aangevraagd worden en mag in overleg met de werkgever ook gespreid worden opgenomen, dus over een langere tijd dan vijf weken.
  • Minder of geen aanvullend geboorteverlof opnemen mag natuurlijk ook. 
  • Wordt jouw kind op of ná 1 juli 2020 geboren? Dan krijgt je partner recht op het aanvullend geboorteverlof en de uitkering.

Heb je als zzp’er recht op geboorteverlof?

Als zzp'er heb je geen recht op geboorteverlof. Geboorteverlof is een recht voor werknemers in loondienst. Als zelfstandige bepaal je zelf je werktijden en verlof. Als je verlof wilt opnemen moet je zelf voor inkomen zorgen. 

Geboorteverlof als je een twee- of meerling krijgt?

Je partner heeft geen recht op extra geboorteverlof na de geboorte van een meerling. Na de periode van (aanvullend) geboorteverlof kan je partner wel gebruik maken van ouderschapsverlof, waarbij het recht op verlof bij meerlingen wél wordt vermeerderd per kind. Dat betekent dat je bij een tweeling ook 2x recht hebt op ouderschapsverlof (voor beide ouders) en bij een drieling 3x ouderschapsverlof.

Geboorteverlof vs ouderschapsverlof: hier heb je recht op

Je kunt naast het geboortverlof ook ouderschapsverlof opnemen. Na de bevalling geldt dat zowel jij als je partner dit minstens twee maanden voor de uitgerekende datum bij jullie werkgevers aanvragen. Het wettelijke ouderschapsverlofrecht is in principe onbetaald en daarover wordt ook geen vakantie opgebouwd. Het is wel mogelijk dat er in jouw cao andere afspraken zijn opgenomen, waardoor je (deels) doorbetaald krijgt. Over doorbetaalde verlofuren bouw je wel vakantie op. Vraag dit altijd na bij je werkgever, zodat je niet voor verrassingen komt te staan.

Per kind krijg je maximaal 26 keer het aantal uren dat je per week werkt ouderschapsverlof. Beide ouders hebben recht op ouderschapsverlof voor elk kind. Je kunt dit opnemen totdat je kind acht jaar is. Meer weten? Lees hier alles over ouderschapsverlof.

Uiteraard zijn er ook andere gezinssamenstellingen mogelijk dan vader, moeder en kinderen. Voel je vrij om in plaats van ‘vader’, ‘moeder’ of ‘partner’ te lezen.

(Bron: Rijksoverheid, 2020)