Algemene informatie over deeltijdwerk

Algemene informatie over deeltijdwerk gezin en planning

Tegenwoordig blijven de meeste vrouwen werken als ze kinderen krijgen. Wel kiezen ze meestal voor een deeltijdbaan van twintig uur per week of voor een drie- of vierdaagse werkweek. Ook onder vaders wordt deeltijdwerk steeds populairder. Driekwart van de Nederlandse werkende vrouwen heeft een deeltijdbaan (minder dan 35 uur per week), ook de vrouwen zonder kinderen en 11% van de werkende mannen werken in deeltijd. Die percentages stijgen nog steeds.

De laatste jaren is de wettelijke bescherming van deeltijdwerk flink verbeterd. Op die manier wordt het voor mannen en vrouwen gemakkelijker om werk buitenshuis te combineren met onbetaalde taken, zoals de zorg voor kinderen.

Wet Aanpassing Arbeidsduur

Om te beginnen mag er geen onderscheid gemaakt worden tussen fulltimers en deeltijders. Dat betekent ondermeer dat zij dezelfde rechten hebben om een pensioen op te bouwen en dat ze per uur even veel moeten verdienen. Bovendien is in de Wet Aanpassing Arbeidsduur (WAA) vastgelegd dat iedereen die dat wil de kans moet krijgen om meer of minder uren te gaan werken. De werkgever mag zo'n verzoek alleen weigeren als het bedrijf hierdoor grote schade zou ondervinden. De WAA geldt voor bedrijven met meer dan tien werknemers. Kleinere bedrijven kunnen een eigen regeling treffen.

Voorwaarden

  • Je moet minimaal een jaar bij dezelfde werkgever in dienst zijn op het moment dat je de arbeidsduur wilt aanpassen
  • Het gaat om een verandering van uren in je eigen functie
  • Als je ziek bent op het moment dat je het verzoek indient, gaat het pas in als je weer beter bent

Meer informatie

Wil je meer informatie over de mogelijkheden en voorwaarden voor werken in deeltijd, dan kun je terecht bij je werkgever of personeelchef. Ook kun je contact opnemen met de informatietelefoon van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 0800 - 9051 (gratis) of kijk op Rijksoverheid.nl. Als je lid bent van een vakbond kun je daar terecht voor informatie.