Aanmelden voor ouderschapsverlof

Aanmelden voor ouderschapsverlof gezin en planning

Als je gebruik wilt maken van je recht op ouderschapsverlof, moet je dit minimaal 2 maanden voor de ingangsdatum van het verlof schriftelijk melden aan je werkgever.

In deze brief vermeld je op welke datum het verlof ingaat, of de vermoedelijke datum van het ouderschapsverlof afhankelijk is van bijvoorbeeld de datum van de bevalling, of het einde van je bevallingsverlof. Je geeft in je brief tevens aan hoe het aantal verlofdagen moet worden verspreid over de werkweek en hoe lang de verlofperiode gaat duren.

Het is belangrijk dat je goed nadenkt over de invulling van het ouderschapsverlof, voordat je het verlof aanvraagt bij je werkgever. Je kunt namelijk alleen in bijzondere en onvoorziene omstandigheden terugkomen op de gemaakte verlofafspraken. Als je je verlof halverwege afbreekt, kan het resterende deel niet later alsnog worden opgenomen.

Bij ziekte loopt je ouderschapsverlof gewoon door. Er is één uitzondering: als je als vrouw met je werkgever hebt afgesproken om het ouderschapsverlof aansluitend op je bevallingsverlof op je nemen, en je na afloop van je bevallingsverlof nog niet in staat bent om te werken. In dat geval krijg je verlengd bevallingsverlof en gaat het ouderschapsverlof pas in, na afloop van het verlengde bevallingsverlof.