Kinderopvangtoeslag

Kinderopvangtoeslag

Maak je gebruik van kinderopvang? Dan heb je recht op kinderopvangtoeslag. Voor deze toeslag kom je in aanmerking als je kind naar een geregistreerde instelling gaat. Dit is bedoeld voor de dagopvang van kinderen van 0 tot 4 jaar. En voor de buitenschoolse opvang voor kinderen op de basisschool.

Daarbij gaat het om

  • kinderdagverblijf (KDV)
  • de buitenschoolse opvang (BSO)
  • de opvang door een gastouderbureau

Kinderopvang door familie of kennissen valt hier niet onder.

Op tijd aanvragen

Kinderopvangtoeslag vraag je (eenmalig) binnen 3 maanden na de maand waarin je kind voor het eerst naar de kinderopvang gaat. Wacht dus niet te lang met de aanvraag, dan loop je kinderopvangtoeslag mis.

Hoogte kinderopvangtoeslag is afhankelijk van 

  • het gezamenlijke inkomen van jou en je partner
  • het aantal uren per dag en het aantal dagen per week dat je gebruik maakt van kinderopvang
  • de uurprijs van de opvang
  • hoeveel van je kinderen gebruik maken van kinderopvang

Door de kinderopvangtoeslag vallen de kosten aan kinderopvang lager uit. De nieuwe maximum uurprijs voor de dagopvang bedraagt vanaf 1 januari 2020 € 8,17. Voor de buitenschoolse opvang is dit € 7,02. Voor de gastouderopvang is dit € 6,27. Betaal je per uur meer voor de kinderopvang, dan krijg je geen vergoeding voor het bedrag boven dit tarief.

Het aantal opvanguren waarvoor je kinderopvangtoeslag kunt krijgen, wordt bepaald door het aantal uren dat je werkt. Werkt je toeslagpartner ook? Ga dan uit van de ouder die het minste aantal uren per jaar werkt.

Voor het eerste kind krijg je minder kinderopvangtoeslag. Het eerste kind is het kind met de meeste opvanguren, maximaal 230 uur per maand. Dat hoeft niet je oudste kind te zijn. Hoe hoger het inkomen van jou en je partner, hoe lager de vergoeding. Weten waar je recht op hebt? Kijk bij berekenuwrecht.nl.

Je hebt maximaal 3 maanden de tijd om de kinderopvangtoeslag over de afgelopen periode aan te vragen. De Belastingdienst keert de kinderopvangtoeslag uit. Via de Belastingdienst kun je kinderopvangtoeslag aanvragen: via Toeslagen.nl of via de Belastingtelefoon (0800 - 05 43). Kijk voor meer informatie op Rijksoverheid.nl.