Belastingaftrek in verband met je zwangerschap en bevalling

Belastingaftrek in verband met je zwangerschap en bevalling

Heb je bepaalde kosten van je zwangerschap en bevalling die niet door je zorgverzekeraar worden vergoed? Dan kun je die als buitengewone uitgaven van de belasting aftrekken. Kijk daarvoor eerst wat je aanvullende verzekering vergoedt.

Alleen de kosten boven een bepaald maximum bedrag komen in aanmerking voor aftrek. Deze drempelbedragen zijn onder andere afhankelijk van het inkomen van jou en je partner. Ook moet je met behulp van kwitanties kunnen aantonen, dat je de opgegeven kosten ook daadwerkelijk hebt gemaakt.

Kijk op Belastingdienst.nl voor meer informatie.