Gemiddelde leeftijd moeder 31,2 jaar

De gemiddelde leeftijd waarop Nederlandse vrouwen moeder worden, stijgt nog steeds. Dit komt vooral doordat kinderen krijgen een keuze is. Je bepaalt zelf of je wel of geen kind wilt, hoeveel je er wenst en wanneer het moment gunstig is.

Tweede generatie krijgt kinderen

Een opvallende verschuiving vindt plaats onder de tweede generatie allochtonen. Zij  gaan nu gezinnen vormen. Deze Turkse en Marokkaanse Nederlanders krijgen later kinderen dan hun ouders.

Verloskundige Sanne Bokkers van het WIJ Deskundigenpanel reageert: "De gemiddelde leeftijd van dat vrouwen kinderen krijgen neemt al lange tijd toe. Het is niet dat ik merk dat het vorig jaar 31,1 jaar en dit jaar 31,2 is. Dit blijft tenslotte 31! Het aantal geboorten daalt. Dit heeft te maken met de vergrijzing, vrouwen die eerst carrière willen maken en zelfs met de crisis. Het is zeker zo dat wij in Nederland laat zijn met het krijgen van kinderen. Je bent het meest vruchtbaar rond je 21ste ... Maar er zijn niet veel mensen die dan beginnen met het krijgen van kinderen. De vruchtbaarheid en de kans op problemen nemen toe naar mate je ouder wordt. Ook komen er meer tweelingen voor."

Minder baby's in 2015

Mede doordat Nederlandse vrouwen hun eerste op steeds latere leeftijd krijgen, worden minder kinderen geboren. Vooral vrouwen van 25 - 30 jaar kregen minder kinderen. Onder tieners, 20- tot 25-jarigen en 30- tot 35-jarigen daalde het aantal geboorten ook. Alleen bij 35-plussers steeg het aantal kinderen een klein beetje. Het CBS meldt tot en met het derde kwartaal 127.733 baby's. Dit zijn er ongeveer 4.000 minder dan in dezelfde periode in 2014. In de laatste 3 maanden van 2012, 2013 en 2014 werden telkens ongeveer 42.000 kinderen geboren. Als deze maanden nu ook zo verlopen, komt een laagterecord in zicht.

Nederlandse moeders krijgen volgens deze cijfers gemiddeld 1,66 kinderen. Vorig jaar was dat 1,71 kinderen per vrouw. Om de bevolking op peil te houden, zouden vrouwen gemiddeld 2,1 kinderen moeten krijgen.