Ligging van je baby

Rond de 36e week van de zwangerschap wordt meestal duidelijk welke houding jouw baby in gaat nemen. Je baby gaat, als het goed is, met zijn hoofdje in de goede richting liggen. Namelijk naar beneden. Maar er zijn ook andere houdingen mogelijk ...