Het Van Wiechenschema

Het Van Wiechenschema wordt door het consultatiebureau gebruikt.

In zijn eerste levensjaar bezoekt je baby gemiddeld zo’n acht keer het consultatiebureau. Op het consultatiebureau wordt elk bezoek bekeken door de jeugdarts of verpleegkundige of je baby zich goed ontwikkelt. Dit wordt gedaan aan de hand van het Van Wiechenschema. 

Ontwikkeling baby

Met het Van Wiechenschema wordt o.a. gekeken naar de ontwikkeling van het bewegen (motoriek), praten (communicatie) en samenspel (sociale interactie). Het Van Wiechenschema is ontwikkeld met als doel de ontwikkeling van je baby te volgen en een eventuele achterstand in de ontwikkeling vroegtijdig op te sporen. Hoe eerder een achterstand namelijk wordt ontdekt en behandeld, hoe beter het resultaat uiteindelijk is.

Bij de leeftijd van ongeveer 1, 2, 3, 6, 9 en 12 maanden wordt voor bewegen, praten en samenspel bekeken of je baby alles kan wat hij zou moeten kunnen volgens het Van Wiechenschema. Kan je baby iets nog niet, dan is dat niet meteen een reden om je zorgen te maken. 1 op de 10 baby’s kan dat namelijk nog niet op die leeftijd! Ook wordt in de beoordeling er op gelet of je baby op dat moment wel goed uitgerust is en of hij graag wil meewerken met het onderzoek. De arts of verpleegkundige zal vervolgens de uitslag van het onderzoek met je bespreken. Meestal wordt dan besproken om je baby de tijd te geven het alsnog te leren, soms met een advies hoe je je baby hierbij kunt helpen of een vervroegd bezoek op het consultatiebureau.

Als er iets mis is met je baby

Pas als je baby meerdere dingen nog niet kan en/of er andere zorgen zijn (bijvoorbeeld groei of vaak ziek zijn) kan er reden zijn om wel verder te kijken. Uiteraard wordt er rekening mee gehouden als je baby te vroeg geboren is. Er wordt wel gekeken of je baby alle dingen kan die hij moet kunnen voor zijn leeftijd. Dat is om te kijken of je baby de ontwikkeling al heeft ingehaald. Kan hij bepaalde dingen nog niet, dan wordt gekeken wat hij voor zijn gecorrigeerde leeftijd zou moeten kunnen.

Bijvoorbeeld: een baby van 9 maanden moet zich om kunnen rollen. Is je baby 9 maanden oud, maar een maand te vroeg geboren, dan is zijn gecorrigeerde leeftijd 9 - 1 = 8 maanden. Hij hoeft zich dus nog niet om te rollen. Wel moet hij met zijn hoofd 90 graden geheven rond kunnen kijken in buikligging, iets wat een baby van 6 maanden moet kunnen.

Zorgen over je baby?

Als je je zorgen over de ontwikkeling maakt van je baby kun je altijd (extra) terecht op het consultatiebureau! Ook bij twijfel neem gerust contact op. Samen kan worden bekeken of je zorgen terecht zijn.