De rol van het consultatiebureau (de GGD)

De rol van het consultatiebureau (de GGD)

In Nederland is het zo geregeld dat de GGD in principe alle kinderen tot 18 jaar volgt. De afdeling binnen de GGD die de kinderen tot 4 jaar ‘ziet’, wordt het consultatiebureau genoemd. Na zijn vierde verjaardag gaat een kind naar school en neemt de schoolarts en schoolverpleegkundige de zorg over.

Algemeen

Het consultatiebureau probeert problemen in de ontwikkeling van je kind te voorkomen of vroeg op te sporen. Het consultatiebureau is gratis en niet verplicht. Er zijn ouders die er voor kiezen niet of minder vaak te komen. Bijvoorbeeld omdat hun kind vanwege een medische aandoening al heel regelmatig gecontroleerd wordt door een kinderarts in het ziekenhuis.

Het consultatiebureau is eerstelijns zorg. Dat betekent dat je zonder verwijzing van je huisarts van het consultatiebureau gebruik kunt maken. Je huisarts blijft wel de behandelend arts van je kind. Een jeugdarts schrijft dus geen medicijnen voor en verwijst meestal niet direct naar een specialist (dit doet zij via de huisarts). Als je kind ziek is, mag je natuurlijk altijd naar het consultatiebureau bellen maar beter is om direct met je huisarts te overleggen.

Afhankelijk van waar je woont, word je gekoppeld aan een consultatiebureau-team bestaande uit meestal één of meerdere jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en assistenten. Hierdoor heb je zo veel mogelijk met dezelfde vertrouwde personen te maken.

Voor vragen hebben de meeste consultatiebureaus een algemeen telefoonnummer. Er zitten altijd jeugdverpleegkundigen aan de telefoon om je vragen te beantwoorden en/of je berichtje door te sturen naar je eigen team. 

Het inloopweegspreekuur

Zoals de naam al zegt, kun je je kind hier laten wegen. Daarnaast kun je al je vragen stellen aan de aanwezige verpleegkundige(n). Ook met je (vragen over) je peuter kun je naar het inloopspreekuur.

Op welke momenten kom je op het consultatiebureau?

  • Het eerste half jaar kom je bijna iedere maand op het consultatiebureau (1, 2, 3, 4, 6 maanden oud).
  • Het tweede half jaar kom je ongeveer 1x per 2 maanden (7, 9, 11 maanden)
  • Is je kind één jaar geweest dan komt hij met 14 maanden en 18 maanden.
  • Daarna is het 1x per jaar (2, 3, 3 jaar en 9 maanden). Het 3 jaar en 9 maanden bezoek is tevens het laatste bezoek aan het consultatiebureau, hierna neemt de schoolarts en schoolverpleegkundige het over (zij behoren ook tot de GGD).

Vaccinaties

De vaccinaties van het rijksvaccinatieprogramma worden op het consultatiebureau gegeven. De zogenaamde vaccinatiekaarten krijg je vanzelf thuis in de brievenbus. Tip stop ze in je groeiboekje zodat je ze altijd bij je hebt. In principe starten de vaccinaties op de leeftijd van 2 maanden. Misschien heb je twijfels of maak je je zorgen over het effect van vaccinaties op de gezondheid van je kind. Ook hiervoor kun je bij jouw consultatiebureauteam terecht.

Het elektronisch kind dossier

Tijdens het eerste huisbezoek wordt het elektronisch kind dossier aangemaakt van je baby. Hierin staan gegevens van jullie als ouders (bijv. jullie namen, leeftijden, beroep), medische achtergrond van jullie en van het gezin waar jullie zelf uitkomen (bijv. dat je broer astma heeft gehad), bijzonderheden van je zwangerschap en bevalling.

Tijdens ieder contact wordt genoteerd wat de bevindingen waren, adviezen die zijn gegeven en groei- en ontwikkelingsgegevens van je kind. Het verbaast je misschien maar er wordt ook genoteerd hoe het met jou en/of je partner gaat. Denk aan het kwijtraken van een baan of iemand in je omgeving die ernstig ziek is. Immers je kind groeit niet in zijn eentje op maar binnen jullie als gezin.

“Ik wist helemaal niet dat het consultatiebureau ook helpt bij opvoedvragen. Door mijn ADD vind ik het moeilijk het huishouden en de opvoeding te structureren. Na een aantal huisbezoeken van de jeugdverpleegkundige heb ik op haar advies hulp ingeschakeld van een gespecialiseerde gezinsverzorgende. Nu gaat het veel beter.”

Het dossier wordt bijgehouden tot in principe de 19e verjaardag van je kind. Daarna wordt het nog 15 jaar bewaard voordat het wordt vernietigd.

Alleen het eigen consultatiebureau-team leest het dossier. Voor alle andere hulpverleners geldt dat jullie als ouders eerst toestemming moeten geven. Behalve als de inschatting van het team is dat een kind een ernstig risico loopt.

Jullie als ouders mogen het dossier ook lezen. Meestal maak je hiervoor een aparte afspraak met je consultatiebureau-team. (Voor volledige richtlijnen zie ddjgz.nl)

Cursussen en workshops

Meestal verzorgt de GGD een heel scala aan cursussen en workshops. Denk aan een informatieavond over borstvoeding, de ontwikkeling van je baby, de ontwikkeling van je peuter of verschillende workshops positief opvoeden. Voor het precieze aanbod kun je het beste de website van jouw GGD bezoeken.