De ontwikkeling van een te vroeg geboren kind

De ontwikkeling van een te vroeg geboren kind

Als je baby prematuur of dysmatuur geboren is, verloopt zijn ontwikkeling vaak wat anders dan bij volgroeide baby’s die rond 40 weken zwangerschap geboren zijn. Hij bereikt mijlpalen zoals rollen, kruipen en lopen gemiddeld wat later en hij heeft een grotere kans op een ontwikkelingsachterstand dan baby’s die volgroeid geboren zijn. Toch groeien uiteindelijk de meeste te vroeg geboren baby’s op tot normale, gezonde kinderen zonder achterstanden.

Gevolgen vroeggeboorte op de korte termijn

Een te vroeg geboren baby die zijn eerste levensfase in de couveuse doorbrengt, is vooral bezig met overleven en aansterken. Alle energie gaat op aan groeien, waardoor andere ontwikkelingen op dat moment niet zo belangrijk zijn. Pas vanaf het moment dat je baby eigenlijk geboren zou moeten worden, gaat de ‘normale’ ontwikkeling een rol spelen. Artsen houden vaak een gecorrigeerde leeftijd aan om te bepalen hoe ver jouw kind in zijn ontwikkeling is. Een 6 weken te vroeg geboren baby is, heeft na 8 weken dus een gecorrigeerde leeftijd van 2 weken.

Door de gecorrigeerde leeftijd te gebruiken, verschuiven de mijlpalen naar een moment waarop je ongeveer kunt verwachten dat je baby weer iets nieuws kan. Dit zijn natuurlijk altijd algemene richtlijnen, maar geven wel een goed beeld van de gezondheid van je baby. Het duurt gemiddeld een half jaar tot twee jaar voordat je baby zijn achterstand weer heeft ingehaald. Het ene kind ontwikkelt zich sneller dan het andere kind. Ook zie je vaak dat er opeens een vooruitgang is in de spraak, maar de motorische ontwikkeling wat achterblijft of juist andersom. Dit is bij elk kind verschillend en uiteindelijk trekt het meestal weer bij. Je merkt na verloop van tijd dat je de gecorrigeerde leeftijd steeds minder hoeft toe te passen.

Lees ook: “Mijn meisje woog 570 gram tijdens de geboorte.” De dochter van Kayleigh werd met 27 weken te vroeg geboren. Lees hier haar complete verhaal.

Gevolgen vroeggeboorte op de langere termijn

Hoe vroeger je kind geboren is, hoe groter de kans is op ontwikkelingsachterstanden. Ernstige stoornissen zijn vaak rond tweejarige leeftijd wel bekend. Andere problemen komen soms pas op de basisschool aan het licht, zoals bij alledaagse vaardigheden en leren. Mogelijke ontwikkelingsachterstanden kunnen zijn:

 • Geheugenproblemen
  Ongeveer 25% van de te vroeg geboren kinderen krijgt last van cognitieve problemen waarbij het IQ lager is dan gemiddeld.
 • Leerproblemen
  Ongeveer 50% van de prematuren krijgt te maken met (matige) problemen bij lees-, schrijf-, reken- en spreekvaardigheden en een achterstand in de motoriek.
 • Spraak- en taalachterstand
 • Gedragsproblemen
  Concentratiestoornissen, hyperactiviteit, impulsiviteit en koppigheid.
 • Achterstand sociale vaardigheden
  Moeilijk sociale contacten kunnen leggen.
 • Lichamelijke coördinatie
  Ongeveer 25% van de prematuren krijgt last van visuele problemen of gehoorproblemen.
 • Een verminderd probleemoplossend vermogen

Bovenstaande problemen worden niet altijd herkent als een gevolg van prematuriteit, terwijl bijtijdse begeleiding een groot deel van de problemen kan minimaliseren. Herken je bovenstaande punten bij jouw kind, kijk dan eens of het mogelijk is om een test te laten doen voor te vroeg geboren kinderen. Vaak heeft dit pas zin vanaf een jaar of 5, omdat je kind dan actief kan meewerken. Heb je al eerder vraagtekens bij de ontwikkeling van je kind, ga dan naar je huisarts.

Beeld: iStock.com

Alles over de groei en ontwikkeling van je baby