Zijn vaccinaties gevaarlijk voor mijn baby?

Zijn vaccinaties gevaarlijk voor mijn baby?

Het zou kunnen dat je baby heftiger op een vaccinatie reageert dan normaal. Dit kan bij inentingen net zo goed voorkomen als bij het gebruik van geneesmiddelen. Het kan zijn dat je baby hierdoor hoge koorts krijgt (hoger dan 40,5°C) of flauwvalt. Zo’n heftige reactie komt gemiddeld maar bij 1 op de 100.000 vaccinaties voor en is dus erg zeldzaam.

Als je baby heftig reageert op een vaccinatie, is dat meestal geen reden om hem de volgende keer niet meer te laten inenten. Immers, de gevaren waaraan je baby zonder vaccinatie staat blootgesteld, zijn vaak veel groter dan het gevaar van de vaccinatie zelf.

Meld een heftige reactie bij je baby na een vaccinatie

Wel is het van belang dat je de arts of verpleegkundige die de vaccinatie toedient, op de hoogte stelt van de reactie van je baby. Deze kan dan het beste beoordelen of de vaccinatie moet worden uitgesteld of toch kan worden gegeven. Soms kan het nodig zijn om bijzondere voorzorgsmaatregelen te treffen wanneer je baby moet worden ingeënt. Zo kan het verstandig zijn om niet te vaccineren op het consultatiebureau, maar bij de huisarts of in de polikliniek.