Alles over het vaccineren en inenten van je baby

Het vaccineren / inenten van je baby

De 12 infectieziekten waartegen je baby wordt ingeënt waren vroeger belangrijke doodsoorzaken bij baby's en kinderen. Dankzij vaccinatie komen deze infectieziekten in Nederland niet of nauwelijks meer voor.

De Nederlandse overheid is van mening dat vaccinatie het beste en betrouwbaarste middel is om baby's en kinderen te beschermen tegen de gevolgen van deze infectieziekten. Daarom heeft ze in 1957 het Rijksvaccinatieprogramma ingesteld.

Het vaccineren van je baby kan op twee manieren

  • Het afweersysteem van je baby wordt gestimuleerd om zelf aan het werk te gaan. Hierbij wordt gebruik gemaakt van verzwakte ziektekiemen.
  • Je baby krijgt kant-en-klare afweerstoffen in de prik.

Beschermen de vaccinaties mijn baby voldoende?

In vrijwel alle gevallen zorgen de vaccinaties van het RVP voor genoeg bescherming van je baby. Een voorwaarde is wel dat je het inentingsschema nauwkeurig volgt. Tegen de meeste ziekten is je kind echter pas na een aantal vaccinaties voldoende beschermd. Dit verklaart waarom je baby bijvoorbeeld maar liefst vier keer ingeënt moet worden tegen Hib-ziekten. Pas na de vierde vaccinatie is de bescherming hiertegen optimaal.

Als de serie van inentingen voor een bepaalde ziekte nog niet is voltooid, kan je baby of kind de ziekte nog steeds krijgen. De kans dat je baby de ziekte krijgt, wordt overigens wel kleiner na elke vaccinatie.

Welke bijwerkingen kan je verwachten bij je baby na een vaccinatie?

Een inenting doet meestal pijn. De BMR-prik vaak wat meer dan de andere vaccinaties. Verder is het normaal dat de plek van de prik wat dikker en rood wordt. Meestal heeft je baby na een vaccinatie wat lichte temperatuurverhoging, is het een dagje wat hangerig, eet het wat minder goed en huilt het wat meer. Vaak heeft een prik ook invloed op het slaapritme van je baby. Soms is het wat vaker wakker dan normaal, maar het kan ook zijn dat het juist wat meer slaapt dan anders. Soms blijft er op de plek waar de DTKP-prik is gegeven wekenlang een hard bobbeltje voelbaar. Dit wordt veroorzaakt door een reactie van het weefsel op de vaccinatievloeistof.

Kan mijn baby worden ingeënt als hij ziek is?

Als je baby een beetje verkouden is, een snotneus heeft of een beetje verhoging (tot 38,5°C), kan het meestal zonder bezwaar worden ingeënt. Is je baby er ernstiger aan toe, dan is het verstandig om voor de vaccinatie contact op te nemen met het consultatiebureau. Daar kunnen ze dan beoordelen of je baby wel of niet kan worden gevaccineerd.

Wanneer zijn vaccinaties gevaarlijk voor je baby?

Wanneer je baby een ernstige of chronische ziekte heeft, zoals astma of taaislijmziekte, kunnen bepaalde vaccinaties erg gevaarlijk zijn voor je baby. Van andere vaccinaties zou je baby echter weer veel profijt kunnen hebben. Het spreekt vanzelf dat je in die situatie altijd van tevoren contact opneemt met de behandelend arts van je baby. In deze gevallen is het dan ook aan te bevelen dat je samen met hem en de arts bij het consultatiebureau afspreekt welke vaccinaties wel en welke niet gegeven zullen worden.

Hoe zit het met vaccinaties als je baby te vroeg geboren is?

Vroeger werd er vanuit gegaan dat het afweersysteem van een te vroeg geboren baby nog niet in staat was om goed op de vaccinatie te reageren. Nu weten we dat het juist bij deze extra zwakke baby's heel belangrijk is om op tijd te beginnen met inenten. Je baby krijgt namelijk vooral in de laatste maanden van de zwangerschap veel antistoffen mee van jou. Deze bieden na zijn geboorte nog ongeveer 2 maanden bescherming.

Als je baby te vroeg is geboren, mist hij deze beschermende stoffen van de moeder en is hij dus veel vatbaarder dan baby's die op tijd zijn geboren. Daarom is het belangrijk om juist bij te vroeg geboren baby's de vaccinaties niet uit te stellen.

Krijg ik automatisch bericht als mijn baby wordt ingeënt?

Je ontvangt automatisch een oproep van de entadministratie van het Rijksvaccinatieprogramma om je baby te laten inenten. Als je baby 2 maanden oud is en je nog geen oproep voor de eerste vaccinatie hebt ontvangen, kun je het beste contact opnemen met het consultatiebureau. Alleen wanneer je op reis gaat naar een land waar bepaalde ziekten veel voorkomen en je je baby extra wilt laten inenten, ontvang je geen automatische oproep. In die gevallen neem je zelf contact opnemen met je huisarts of het consultatiebureau voor meer informatie.

Moet ik betalen voor de vaccinaties van mijn baby?

De kosten voor het vaccineren van je baby worden betaald via de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). In deze wet is geregeld dat alle vaccinaties van het Rijksvaccinatieprogramma gratis worden uitgevoerd tot en met het jaar waarin je kind 12 wordt. Elke inwoner van Nederland is voor de AWBZ verzekerd. Voorwaarde hiervoor is wel, dat je de vaccinaties op het consultatiebureau laat uitvoeren wanneer je kind 4 jaar of jonger is. Kies je voor een afwijkend schema, dan zal je het door de huisarts moeten laten uitvoeren en betaal je zowel voor het vaccin als het consult.

Uitzonderingen zijn de aanvullende vaccinaties bij speciale gevallen, zoals vaccinaties tegen het RS-virus of tubercoluse. Hier is vooral sprake van als je een baby met een aandoening hebt of als je baby te vroeg geboren is. De laatste vaccinatie, wanneer je kind 9 jaar is, wordt uitgevoerd door de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD). Alleen wanneer je je baby of kind extra wilt laten inenten, bijvoorbeeld omdat je op reis gaat, moet je wel voor de vaccinatie betalen.