Online richtlijn over borstvoeding

Een groep verloskundigen, kraamverzorgenden, verpleegkundigen, artsen, lactatiekundigen, wetenschappers van TNO, het Voedingscentrum en ouders, verenigd in borstvoedingsorganisaties, hebben een online richtlijn over borstvoeding ontwikkeld. Het doel is om ouders op deze manier eenduidig van advies te voorzien.

Borstvoeding is een hot item, zowel bij ouders als zorgverleners. Het roept veel vragen en emoties op. Een van de meest gehoorde klachten van ouders over de begeleiding, is de vele tegenstrijdige adviezen die zij krijgen.

Dit leidt tot verwarring die het zelfvertrouwen aantast, een belangrijke reden waarom vrouwen vroegtijdig stoppen met borstvoeding. Ook komt het een positieve beleving van de borstvoedingperiode niet ten goede. Door de gezamenlijke ontwikkeling van deze online richtlijn willen de meewerkende organisaties een einde maken aan tegenstrijdige adviezen over borstvoeding.

De richtlijn borstvoeding bevat praktische aanbevelingen om vrouwen goed te adviseren bij borstvoeding en eventuele problemen, inclusief toelichtingen op het voorgestelde beleid en uitgebreide literatuurverwijzingen. Hiermee is de richtlijn niet alleen bruikbaar voor de dagelijkse praktijk, maar dient het ook als basis voor scholing en onderzoek.

Op het gebied van borstvoedingsbegeleiding komt momenteel veel nieuwe kennis beschikbaar. Bij de publicatie van deze multidisciplinaire richtlijn is dan ook direct een commentaarfunctie ingebouwd en een pagina voor nieuwe ontwikkelingen. Geen status quo dus, maar een levende richtlijn. De richtlijn en een lijst met alle meewerkende organisaties is te vinden op www.richtlijnborstvoeding.nl.

De (wetenschappelijk) multidisciplinaire richtlijn over de begeleiding en ondersteuning van borstvoeding bevordert een uniforme advisering aan ouders over de voeding van hun jonge kind. De richtlijn is op initiatief van TNO en met subsidie van ZonMw tot stand gekomen.

(Bron: knov.nl)