De eerste woordjes

De eerste woordjes van je baby

De eerste tijd na zijn geboorte communiceert je kind alleen nog maar door te huilen. Na een paar maanden komen daar steeds meer geluiden bij, van plotselinge kreten en gekraai, naar een eindeloos repertoire van brabbeltoontjes. En dan is daar plotseling het eerste, echte, doelbewust uitgesproken woordje!

Als je baby 3 maanden oud is, begint hij voor het eerst opzettelijk geluidjes te maken. Daarvoor gebeurt dat zonder dat je kind zich ervan bewust is. Na de eerste twee maanden van zijn leventje, ontdekt hij echter dat hij zijn stem kan gebruiken om geluidjes te maken. Dat moet hij natuurlijk uitgebreid proberen!

Deze geluiden zijn nog niet echt bedoeld om te communiceren. Het is niet zo dat je kind iets probeert duidelijk te maken met de klanken die hij voortbrengt. Het gaat hem er hoofdzakelijk om dat hij contact met je heeft, met behulp van zijn stem. Als hij een geluidje maakt, wacht hij dan ook tot er iets terugkomt. Zo kun je op deze jonge leeftijd al een eerste gesprekje met je kind voeren.

Passieve taal

Na het eerste halfjaar gaat je baby zich steeds meer interesseren voor geluiden en taal. Het lukt hem steeds beter om losse woorden en zinnen te onderscheiden van alle geluiden om hem heen. Langzamerhand begint hij ook een aantal woorden te herkennen. Zo kan het zijn, dat hij plotseling reageert op zijn naam. Het wel begrijpen van woorden, maar nog niet kunnen zeggen, wordt passieve taalkennis genoemd.

Actieve taal

Ondertussen oefent je kind ook zelf om verschillende klanken voort te brengen. Hij begint waarschijnlijk met de klinkers (aaa, ooo, uuu...). Daar komen dan geleidelijk wat medeklinkers bij. Rond de 7e / 8e maand kunnen de meeste baby’s al een aantal tweelettergrepige fantasiewoordjes uitspreken. Het uitspreken van klanken en woorden wordt aangeduid als de actieve taalkennis van je kind.

Nog geen betekenis

Het kan zijn dat sommige van deze woordjes klinken als "mama" of "papa", waardoor veel ouders denken dat hun kind nu al begint te praten. Maar dat is nog niet zo. Je kind oefent verschillende klanken, maar hij weet nog niet wat hij zegt. Het is dus niet zo dat hij bepaalde woorden probeert te vormen en daar ook echt wat mee bedoelt. Dat komt pas als hij wat ouder is.

Snelle uitbreiding

In het tweede halfjaar zul je merken dat zowel de passieve als de actieve taalkennis van je kind snel groeit. Je baby begrijpt steeds vaker wat je bedoelt en reageert rond zijn eerste verjaardag al op simpele opdrachtjes als "pak de bal" en "zwaai eens naar oma".

Het repertoire van geluiden en klanken dat je kind beheerst, wordt bovendien steeds uitgebreider. In de laatste maanden voor zijn eerste verjaardag voegt hij daar ook verschillende toonhoogten en ritmes aan toe. Naast klinkers hoor je steeds vaker medeklinkers. Langzamerhand gaat dan ook het klinken alsof je kind echte zinnetjes probeert te vormen.

Communiceren!

Wanneer je kind zijn gebrabbel rechtstreeks tot jou richt en daarbij wijst, of op een andere manier je aandacht probeert te trekken, weet je dat hij voor het eerst echt probeert te communiceren met behulp van taal. Vanaf dat moment is het verstandig om actief beginnen met het stimuleren van zijn spraakontwikkeling. Maar ook voor die tijd kun je al heel veel doen om het taalgevoel van je kind te ontwikkelen.

Vroeg of laat

De meeste kinderen zeggen voor het eerst, doelbewust, een écht woordje tussen de 10e en 14e maand na hun geboorte. Een heel kleine groep kinderen begint al voor die tijd te praten. Het komt echter vaker voor dat kinderen wat later zijn met hun eerste woordjes. Daar hoef je je dan ook geen zorgen om te maken.

Pas als er op zijn tweede verjaardag nog geen enkel herkenbaar woordje uit zijn mond is gekomen, kun je daarvoor eens contact opnemen met de arts op het consultatiebureau. Het kan zijn dat je kind tot die tijd alleen maar losse lettergrepen gebruikt voor woordjes en dus wel al probeert te praten, maar dat jij gewoon niet verstaat wat hij zegt.

Tot die tijd is het niet nodig om je zorgen te maken om de taalontwikkeling van je baby, zolang je maar merkt dat hij wel begrijpt wat je zegt. Als ook dat niet zo is, kan het zijn dat je kind leerproblemen of een gehoorbeschadiging heeft. In de meeste gevallen zijn trage praters gewoon nog niet zo geïnteresseerd in taal en vinden ze het leren van andere dingen, zoals kruipen en lopen, veel leuker.

Reacties (1)

afbeelding van Albana Hoxha
26 januari 2016
Mijn zoontje is vandaag 8 maanden, hij begint al met mamamamamam.