Zwangerschapsverlof

Zwangerschapsverlof

Zwangerschapsverlof is een fijne én noodzakelijke regeling voor wie werkt en in verwachting is. Jij kunt nog even de rust nemen die je lichaam nodig heeft en je voorbereiden op de bevalling. Ook je baby profiteert van die periode. Na de geboorte van je kind heb je de tijd nodig om te herstellen en net als je baby te wennen aan jullie gezin.

Zwangerschapsverlof en bevallingsverlof
Je zwangerschaps- en bevallingsverlof duurt minimaal zestien weken. Je hebt de keuze om je verlof vier of zes weken voor de uitgerekende datum te laten ingaan. Binnen deze termijn mag je zelf kiezen op welke dag je verlof start. Als je eerder bevalt dan dat je zwangerschapsverlof is ingegaan, geldt als datum de dag van je bevalling. Je hebt dan nog gewoon recht op 16 weken bevallingsverlof.

Als je later dan de uitgerekende datum bevalt, heb je na je bevalling recht op het aantal dagen verlof dat je in principe had gekozen. Je totale verlof duurt dan dus langer dan 16 weken. Een voorbeeld: kies je voor vier weken verlof vóór de uitgerekende datum en je bevalt een week te laat, dan heb je toch nog recht op 12 weken bevallingsverlof. Gaat je zwangerschapsverlof zes weken voor de uitgerekende datum in en je bevalt twee weken te vroeg, dan heb je nog 12 weken over van de in totaal 16 weken verlof, om van je kleine te genieten.

Melden zwangerschapsverlof
Zwangerschapsverlof moet je minimaal drie weken van tevoren bij je werkgever melden, zodat hij dit kan regelen. Je hebt hiervoor een zwangerschapsverklaring met de vermoedelijke bevallingsdatum van je verloskundige of arts nodig. Door je werkgever eerder in te lichten, blijft er nog genoeg tijd over om vervanging te zoeken en voor een eventuele inwerkperiode. Niet verplicht, wel netjes dus.

Inkomen en salaris
Tijdens je verlof heb je op grond van de Wet Arbeid en Zorg recht op een uitkering ter hoogte van het Ziektewetdagloon, ofwel ongeveer 100% van je salaris. De uitkering moet uiterlijk twee weken voor de ingang van je zwangerschapsverlof bij het UWV worden aangevraagd en kan via je werkgever of rechtstreeks door het UWV worden uitbetaald.

Rechten en plichten zwangerschapsverlof
Je mag in principe niet worden ontslagen als je zwanger bent en in de eerste zes weken na het bevallingsverlof. Als je solliciteert, mag je niet worden afgewezen vanwege je zwangerschap. Je hoeft in een sollicitatiegesprek daarom niet te melden dat je zwanger bent. Zelf ontslag nemen kan altijd, maar soms verspeel je dan je recht op een zwangerschaps- en bevallingsuitkering. Heb je een tijdelijk arbeidscontract dat tijdens je verlof afloopt, dan stopt het dienstverband gewoon op de afgesproken datum. Er is hier geen sprake van ontslag. Je verlof gaat niet van je vakantiedagen af en de opbouw van je vakantiedagen gaat ook gewoon door. Tijdens je bevallingsverlof heb je eveneens recht op vakantiegeld.

Zwangerschapsverlof voor zelfstandigen
Je hebt als zwangere zelfstandig ondernemer recht op zwangerschapsverlof en een bijbehorende uitkering. Je hoeft dus geen aparte premie te betalen.

Afsluiten
Het is zover: je verlof is aangebroken. Dat betekent tijd voor het afronden en overdragen van lopende zaken en afscheid nemen van je collega's. Als je met zwangerschapsverlof gaat, kan dat best een emotioneel moment zijn. Het betekent immers een stukje afscheid nemen van je oude leventje. Of je besluit te stoppen met werken of na je verlof voor minder of hetzelfde aantal uren terug te keren op je oude werkplek, is een keuze die alleen jij kunt maken. Zoveel mensen, zoveel wensen!

Verlof vaders en partners
Vaders en partners hebben recht op kort verlof om bij de bevalling te zijn en aangifte te doen bij de Burgelijke Stand. Na de bevalling heeft je man of partner bovendien recht op twee werkdagen kraamverlof, die binnen vier dagen na de bevalling opgenomen moeten worden. De werkgever dient zo snel mogelijk te worden ingelicht. Het kraamverlof kost geen vakantiedagen en wettelijk hebben zij voor die twee dagen recht op doorbetaling van 100% van hun loon. Maar per CAO en zelfs per bedrijf kan van deze wettelijke regel worden afgeweken.

Andere verlofregelingen
In geval van adoptie en pleegzorg heb je recht op maximaal vier aaneengesloten weken verlof. Beval je van een meerling, dan duurt het verlof niet langer. Bij een vroeggeboorte na 24 weken heb je altijd recht op verlof van 16 weken. Het maakt hierbij niet uit of je kind wel of niet levend ter wereld is gekomen. Bij een bevalling voor de 24e week wordt een kind niet levensvatbaar geacht. Je hebt daarom geen recht op zwangerschaps- en bevallingsverlof. Wél kun je aanspraak maken op een ziektewetuitkering als je ziek bent als gevolg van de zwangerschap of (vroeg)geboorte.

 

Trefwoorden

  • bevallings
  • regelingen
  • zwanger en werk